Informasjon

Psoriasisartritt

Behandling

Målet med behandlingen er å lindre smerter og ubehag, drive tilbake eller dempe betennelsene og forhindre leddskader.

Det er gunstig med gode levevaner i form av sunt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet. Mange har nytte av å reise til varmere strøk i løpet av året, både for å bedre hudsykdommen og leddplagene.

NSAIDs er førstevalg blant medikamentene. De gir smertelindring og demper betennelsen. Behandlingen vil imidlertid ikke påvirke forløpet av sykdommen. NSAIDs kan gis i allmennpraksis. Behandlingen kombineres vanligvis med fysioterapi.

Dersom man ikke kommer til målet med NSAIDs, kan det være aktuelt å prøve med kortisoninjeksjon i ledd der bare ett eller få ledd som er angrepet. Om heller ikke det hjelper, er det vanlig å forsøke sykdomsdempende medisiner tilhørende gruppen DMARDs, vanligvis metotreksat i første omgang. Slik behandling må vurderes og startes hos en spesialist i revmatologi, eventuelt en hudlege. Det anbefales derfor at alle med psoriasisleddgikt blir vurdert tidlig av spesialist. Metotreksat kan også ha god effekt på psoriasis hudsykdom. Alternativer til metotreksat kan være leflunomid eller sulfasalazin. Ofte gis DMARDs i kombinasjon med NSAIDs ved behov.

Hos pasienter med betydelig artritt der heller ikke konvensjonelle DMARDS gir kontroll over sykdommen, er neste alternativ immundempende medisiner (TNF-hemmere som infliksimab, adalimumab, golimumab, certolizumab, etanercept). Biologiske medisiner, såkalte interleukinhemmere, er et nytt behandlingstilbud som har vist gode resultater blant pasienter med mye plager. Både TNF-hemmere og biologiske medisiner er det kun spesialister innenfor revmatologi som kan forskrive. 

Annen nyttig behandling kan foruten fysioterapi også være ergoterapi. Lysbehandling, PUVA, er effektiv mot hudsykdommen.

Forrige side Neste side