Informasjon

Pustulosis palmoplantaris

Pustulosis palmoplantaris er kviseliknende pustler (små verkebyller) i håndflater og fotsåler. Noen regner det som en spesiell form for psoriasis, mens andre mener det er en egen, men beslektet lidelse.

Hva er pustulosis palmoplantaris?

Pustulosis palmoplantaris
Pustulosis palmoplantaris

Pustulosis palmoplantaris er en hudsykdom som innebærer gjentatte utbrudd av pustler og rødflammet betent hud i fotsålene og håndflatene. 

Pustler er små, kviseliknende byller - men innholdet er sterilt, ikke infisert med bakterier. Pustlene er først gule, men de skifter etter hvert farge og får en brunlig skorpe som senere faller av.

Tilstanden medfører kløe, en brennende fornemmelse og smerte der utslettet er. Den kommer og går og er karakterisert ved forverrelser etterfulgt av bedre perioder. Pustulosis palmoplantaris er vanskelig å behandle.

Vi vet fortsatt lite om hva som er årsaken til pustulosis palmoplantaris, bortsett fra den foreslåtte sammenhengen med psoriasis. Flere miljøfaktorer er også vist å kunne utløse plagene, slik som røyking, stress, infeksjoner og enkelte legemidler.

Diagnostikk

Pustulosis palmoplantaris, hardt rammet
Pustulosis palmoplantaris, hardt rammet

Hudforandringene og lokalisasjonen er typisk ved denne tilstanden, og legen har sjelden problem med å finne ut hva det dreier seg om. Informasjon eller funn som tyder på samtidig psoriasis, kan være med på å gjøre diagnosen sikrere, men langt fra alle har vanlig psoriasis.

Bare håndflatene eller bare fotsålene kan være involvert, men oftest er både håndflater og fotsåler angrepet. I alvorlige tilfeller kan forandringene føre til betydelig nedsatt livskvalitet og vansker med å gå eller drive med daglige aktiviteter.  

Behandling

Det finnes ingen effektiv behandling som kan fjerne sykdommen for godt. Behandlingen tar derfor sikte på å lindre plager og forkorte forløpet. De ulike behandlingene virker ikke likt på alle, og det er vanskelig å forutsi effekten av en ny behandling.

Untitled.jpg

Vanlig hudpleie med fuktighetskrem, fjerning av eventuelle skjell og unngå irritanter er viktig. Allmennlegen kan forsøke å behandle med sterk kortisonsalve, som tildekkes med for eksempel plast, for at behandlingen skal bli mest mulig effektiv. Behandlingen skal fortsette til en uke etter at plagene er borte, og vanligvis er tre til seks ukers behandling nødvendig.

Nyere studier kan tyde på at biologiske medisiner kan ha effekt.

Dersom du røyker, anbefales du å slutte.

Tilstanden kan være vanskelig å behandle, og det er ofte nødvendig å henvise til hudlege. Her vil andre typer behandling kunne gis, både i form av solbehandling og behandling med medisiner i tablettform.

Prognose

Pustulosis palmoplantaris er en kronisk sykdom som kan vare i flere år med stadige forverringer og forbedringer. Med dagens behandlingsmuligheter kan man imidlertid redusere plagene ved tilstanden betraktelig.

Vil du vite mer?

  • Pustulosis palmoplantaris - for helsepersonell