Informasjon

Sauekopper - orfvirussykdom

Sauekopper er en hudsykdom hos sau og geit forårsaket av orf-virus. Sykdommen kan smitte over på mennesker.

Hva er sauekopper?

Tilstanden kalles også orfvirussykdom og ecthyma contagiosum. Sauekopper er en virussykdom som fører til en hudsykdom blant sau og geit, og som kan smitte over på mennesker. Reinsdyr er også rapportert å kunne overføre sykdommen. Viruset kan overføres til mennesker (zoonose) etter kontakt med et sykt (infisert) dyr eller smittebærende avfall fra dyret. Sauekopper hos mennesker er en hudsykdom. Det oppstår røde knuter på håndryggen, fingrene og/eller underarmen. Såret tilheler spontant i løpet av cirka 6 uker.

Årlig blir 20-30 tilfeller av orf diagnostisert i Norge. Sauekopper forekommer hyppigst blant bønder og personer som håndterer sau, lam, geiter. Tilstanden er forholdsvis kjent i disse yrkesgruppene, og mange unnlater å søke lege når de får infeksjon.

Årsak

Sykdommen skyldes en infeksjon med orfvirus som tilhører slekten Parapoxvirus. Inkubasjonstiden, tiden fra du smittes til utbruddet kommer, er 3-6 dager, men kan være så lang som 2-3 uker. 

Viruset er hardført, og kan overleve vinteren på gjerder, i mattrau og i låver. Orfviruset overføres ved direkte kontakt. Mennesker får infeksjonen fra kontakt med infiserte dyr, døde skrotter eller smittebærende avfall. Sykdommen smitter vanligvis ikke mellom mennesker,  men enkelttilfeller av slik smitte er beskrevet. 

Tilstanden forekommer hyppigst blant gjetere, veterinærer og bønder. Slaktere og personer som håndterer kjøtt, kan også bli infiserte. Personer med åpne sår på hendene eller med kronisk hudsykdom har økt risiko for smitte.

Symptomer

Tilstanden viser seg som små knuter på oversiden av en finger eller hånd cirka 1 uke etter kontakt med et infisert dyr eller smittebærende avfall. Lett feber kan forekomme, men den går vanligvis over på 3-4 dager.

Sauekopper opptrer som en enkelt, eller som noen få og adskilte knuter på fingrene, hendene eller underarmene. Det er også rapportert om tilfeller i ansiktet. Utbruddet starter som en liten, fast, rød-til-blå knute som vokser og danner et blodfylt, flat-toppet pussholdig sår (pustel) eller blemme (bulla). Blemmen kan ha skorpe i et nedsenket senter. En fullt utviklet sauekopp er typisk 2-3 cm i diameter, men de kan bli 5 cm i diameter. Såret er ofte ømt, og det blør lett.

Ekstra store sauekopper er beskrevet hos immunsvekkede og hos pasienter med atopisk dermatitt.

Diagnostikk

Diagnosen er som regel lett å stille. Kombinasjonen av et yrke som innebærer kontakt med sau eller geit og et typisk utslett er nok til å stille diagnosen. En prøve av væske fra utslettet kan tas for å bekrefte diagnosen, men det er som regel unødvendig.

Behandling

Sauekopper er en selvbegrensende sykdom som går over uten behandling i løpet av ca. 6 uker. Symptomlindrende behandling med fuktige bandasjer, lokale antiseptika og immobilisering av fingrene er nyttig. 

Medikamentell eller kirurgisk behandling er ikke aktuelt. 

Forebygging

Det viktigste tiltaket er bruk av beskyttende hansker og god håndhygiene hos personer som håndterer risikodyr. Vær spesielt oppmerksom dersom du har sår eller utslett på hendene - da er risikoen for å bli smittet økt. 

Sykdommen er så lite smittsom at det ikke er nødvendig å isloere seg fra kontakt med andre mennekser. Immunsvekkede personer eller personer med kronisk hudsykdom bør unngå kontakt med syke dyr fordi de har økt risiko for å bli smittet.

Prognose

Tilstanden går over av seg selv uten arrdannelse i løpet av ca. 6 uker.

Vil du vite mer?