Informasjon

Hereditært angioødem

Herediært angioødem er en arvelig sykdom. Symptomene er anfall med hevelser i slimhinner, noe som kan gi magesmerter og diaré, samt hevelser i svelg og hals - noe som kan være svært farlig, og hevelser i ansikt, bein, armer og kjønnsorganer.

En arvelig sykdom

Sykdommen er arvelig og arvegangen er autosomal dominant, det vil si at både gutter og jenter kan få sykdommen, og at i gjennomsnitt halvparten av barn fra en forelder med tilstanden også får sykdommen. De som er friske i slekten, bedømt ut fra blodprøve, bærer ikke sykdommen videre til sine barn. Sykdommen hopper heller ikke over en generasjon.

I omtrent 25 prosent av tilfellene er det oppstått en ny feil i det aktuelle genet (en spontan mutasjon), og i slike tilfeller vil en ikke finne tidligere tilfeller i slekten.

Forrige side Neste side