Informasjon

Hereditært angioødem

Temaside om Korona

Anfall

Faktorer som kan provosere et anfall med hevelser og/eller magesmerter, er kraftig fysisk aktivitet, mekanisk belastning, insektstikk, høy varme eller kulde, infeksjoner, operasjoner eller psykisk stress. Trykk fra sko, klær eller gjentatte små slag eller vibrasjoner kan av og til være nok til å gi hevelser av huden på de aktuelle områder. I mange tilfeller lykkes man ikke å identifisere hva som er den utløsende faktoren.

Forrige side Neste side