Informasjon

Hereditært angioødem

Herediært angioødem er en arvelig sykdom. Symptomene er anfall med hevelser i slimhinner, noe som kan gi magesmerter og diaré, samt hevelser i svelg og hals - noe som kan være svært farlig, og hevelser i ansikt, bein, armer og kjønnsorganer.

Anfall

Faktorer som kan provosere et anfall med hevelser og/eller magesmerter, er kraftig fysisk aktivitet, mekanisk belastning, insektstikk, høy varme eller kulde, infeksjoner, operasjoner eller psykisk stress. Trykk fra sko, klær eller gjentatte små slag eller vibrasjoner kan av og til være nok til å gi hevelser av huden på de aktuelle områder. I mange tilfeller lykkes man ikke å identifisere hva som er den utløsende faktoren.

Forrige side Neste side