Informasjon

Hereditært angioødem

Diagnostikk

Typiske symptomer og tegn er utgangspunktet. Kjent forekomst av arvelig angioødem i familien, vil gi mistanke om diagnosen. Foreligger det ikke tilfeller av HAE i familien, kan tilstanden lett mistolkes som en allergisk reaksjon. Diagnosen HAE stilles ved at det tas en blodprøve som både måler mengden C1-INH og funksjonen til dette proteinet. Noen HAE-pasienter kan ha nok C1-INH, men proteinet fungerer dårlig.

Forrige side Neste side