Informasjon

Hereditært angioødem

Herediært angioødem er en arvelig sykdom. Symptomene er anfall med hevelser i slimhinner, noe som kan gi magesmerter og diaré, samt hevelser i svelg og hals - noe som kan være svært farlig, og hevelser i ansikt, bein, armer og kjønnsorganer.

Akuttbehandling

Det er gode muligheter til både å forebygge og behandle anfall medisinsk. HAE-anfall bør behandles medisinsk med injeksjon av enten et C1-INH-konsentrat eller en bradykininhemmer (Icatibant). Jo tidligere det gis behandling, desto raskere går anfallet over.

Det er kun leger med erfaring og god kunnskap om denne tilstanden som forskriver disse preparatene.

Pasienter med HAE som trenger denne medisinen, oppbevarer den selv hjemme og tar den med på reiser bort fra hjemmet og til utlandet. Medikamentene oppbevares sammen med et informasjonskort. Medikamentene er kostbare og har begrenset holdbarhet.

Hvis de ovennevnte preparatene ikke kan skaffes raskt nok, kan det i absolutte nødstilfeller brukes FFP (Fresh Frozen Plasma). Viktig! FFP bør imidlertid kun brukes i nødstilfeller fordi det er fare for alvorlige bivirkninger og fordi FFP i enkelte tilfeller kan forverre et akutt anfall.

Forrige side Neste side