Informasjon

Hereditært angioødem

Temaside om Korona

Akuttbehandling

Det er gode muligheter til både å forebygge og behandle anfall medisinsk. HAE-anfall bør behandles medisinsk med injeksjon av enten et C1-INH-konsentrat (Berinert, Cinryze) eller en bradykininhemmer (Icatibant). Jo tidligere det gis behandling, desto raskere går anfallet over.

Det er kun leger med erfaring og god kunnskap om denne tilstanden som forskriver disse preparatene.

Pasienter med HAE som trenger denne medisinen, oppbevarer den selv hjemme og tar den med på reiser bort fra hjemmet og til utlandet. Det anbefales at pasienten har medikamenter tilstrekkelig for minst to anfall tilgengelig til enhver tid (både hjemme og på reise). Medikamentene oppbevares sammen med et informasjonskort. Medikamentene har begrenset holdbarhet.

Hvis de ovennevnte preparatene ikke kan skaffes raskt nok, kan det i absolutte nødstilfeller brukes FFP (Fresh Frozen Plasma). Viktig! FFP bør imidlertid kun brukes i nødstilfeller fordi det er fare for alvorlige bivirkninger og fordi FFP i enkelte tilfeller kan forverre et akutt anfall.

Forrige side Neste side