Informasjon

Angioødem

Angioødem er en allergisk reaksjon i de dypere lagene av huden og slimhinnen.

Hva er angioødem?

Angioødem er en allergisk reaksjon i de dypere lagene av huden og slimhinnen, mens det ved elveblest er de overflatiske lagene av huden som reagerer. Tilstanden kan være både akutt og kronisk.

Angioødem og elveblest (urtikaria) kan ses på som ulike uttrykk for den samme sykdommen. Mens elveblest gir utslett og forandringer i små blodårer i hudens overflate, påvirker angioødem dypereliggende små blodårer i huden. Angiødem og elveblest kan forekomme sammen eller hver for seg. Det skilles mellom akutte plager som innebærer gjentatte episoder av den ene eller begge tilstandene med kortere varighet enn seks uker, og kroniske plager som er tilbakevendende episoder som fortsetter utover seks uker.

I løpet av livet regner man med at omkring sju prosent av befolkningen opplever elveblest eller angioødem. Tilstanden debuterer gjerne i barne- og ungdomstiden. Disponerte personer opplever hyppigere anfall etter ungdomstiden.

Angioødem

Tegn på angioødem er ofte akutt oppstått, klart markert hevelse i elastisk vev som lepper, øyelokk, ørelapper, tunge og drøvel.

Neste side