Informasjon

Angioødem

Prognose

Allergiutløst angioødem synes å bedres med årene. 

Selv om du har brukt en medisin i flere år, f.eks. en ACE-hemmer, så kan du på et tidspunkt utvikle angioødem ved bruk av preparatet. Når et medikament har vist seg å utløse angioødem, må bruken av dette preparatet og andre liknende preparat straks opphøre og aldri gis mer.

Forrige side Neste side