Informasjon

Erythema nodosum, knuterosen

Erythema nodosum (knuterosen) er en type betennelse i underhudsfettet, særlig på forsiden av leggene. Det er ofte en reaksjon på en underliggende sykdom. I gamle dager forbundet med tuberkulose, men det er sjelden nå.

Hva er erythema nodosum (knuterosen) ?

Erythema nodosum (knuterosen) er en akutt betennelse (inflammasjon) i underhudsfettet (pannikulitt). Tilstanden viser seg i starten som en hevelse av røde knuter som er svært følsomme for trykk. De fleste knutene er lokalisert symmetrisk på forsiden av leggene.

Vi vet ikke sikkert hvordan erythema nodosum oppstår, men i mange tilfeller er årsaken en underliggende sykdom som det er viktig å påvise og eventuelt behandle. Håndtering av den underliggende årsaken er den mest effektive måten å lindre erythema nodosum på. Tilstanden er i de fleste tilfeller selvbegrensende.

Utslettet finnes vanligvis på leggene, spesielt pretibialt. Erythemene kan flyte sammen og danne større plakk

Erythema nodosum forekommer hos 1-5 personer per 100.000. Blant voksne er erythema nodosum vanligere blant kvinner enn menn (6:1), mens blant barn er kjønnsforholdet jenter:gutter = 1,2:1. Hyppigst opptrer sykdommen blant personer i alderen 20-30 år, skjønt erythema nodosum kan opptre i alle aldre.

Symptomer

Tilstanden starter gjerne med ømme utslett på leggene som vanligvis er forutgått i flere uker med feber, slapphet og leddsmerter. Erythema nodosum knuter varierer fra 1 til 10 cm i diameter og er dårlig avgrensede. Knuter på forsiden av leggene er vanligst, selv om strekkeflatene på underarmene, lårene og kroppen også kan ha utslett. Den første uken er knutene faste, men fra uke to blir de mykere. Enkeltstående knuter består i cirka to uker, mens nye knuter kan fortsette å komme i opptil seks uker. Det kan ta ca. 1-2 måneder før knutene forsvinner fullstendig; ja, i noen tilfeller over et halvt år. Fargen på knutene endrer seg fra høyrød til rødfiolett og rødbrun, og i sluttfasen ser knutene ofte ut som bloduttredelser. Knutene omdannes ikke til sår, og de går vanligvis tilbake uten å etterlate seg tynn hud (atrofi) eller arrvev.

Som antydet, forutgås utbruddet av erythema nodosum ofte av ulike plager (et prodrom). Prodromet opptrer vanligvis så tidlig som 1-4 uker før debut av erythema nodosum, uavhengig av årsak. Spesifikke symptomer kan være vekttap, slapphet, lavgradig feber, hoste og leddsmerter med eller uten leddbetennelse (artritt). Leddsmertene kan hos noen vedvare i opptil to år etter at tilstanden erythema nodosum har gått over.

Det kan foreligge symptomer og tegn på underliggende sykdom, f.eks. sarkoidose, leukemi, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt; eller infeksjoner som halsbetennelse, tuberkulose, HIV-infeksjon.

Årsaker

Erythema nodosum er trolig en form for allergisk reaksjon i huden som opptrer på bakgrunn av en annen lidelse. Vanligvis (opptil 55%) finner vi ikke den underliggende årsaken til erythema nodosum, men det er mange mulige årsaker. Tidligere var tilstanden et velkjent tegn på tuberkulose, men i dag er andre årsaker vanligere. Streptokokkinfeksjon (halsbetennelse) er i dag den vanligste, kjente utløsende faktoren (ca. 30-50%), særlig hos barn. Andre typer infeksjoner kan også utløse erythema nodosum: Medikamenter (3-10%) - f.eks. p-piller - og hormonelle reaksjoner, kronisk betennelsessykdom i tarmen (1-4%) og sarkoidose (opptil 25%) er andre vanlige årsaker hos voksne. Kreftsykdommer gir sjelden erythema nodosum.

Diagnostikk

Diagnosen stilles på bakgrunn av de typiske symptomer som vil foreligge, med karakteristiske knuter i huden. Det er ofte nødvendig med undersøkelse av hele kroppen for å påvise eventuelle underliggende årsaker. Det er også aktuelt å ta blodprøver og bakterieprøver fra hals og eventuelt avføring. Tuberkulinprøve kan være aktuelt. I tillegg kan det være nødvendig å ta røntgenbilde av lunger og brystkassen for å se om det kan foreligge tuberkulose eller sarkoidose.

Om man skal foreta ytterligere utredning, som for eksempel vevsprøve av huden, vil avhenge av om man finner en forklaring på symptomene.

Behandling

Det finnes ingen god behandling for tilstanden, men symptomer kan lindres. Dersom underliggende sykdom er årsaken til erythema nodosum, vil legen konsentrere seg om å behandle denne.

Du kan selv lindre symptomer ved å hvile med beina høyt. Noen kan også ha nytte av å bruke støttestrømper og elastiske bind. I noen tilfeller kan sengeleie være nødvendig, men langvarig sengeleie er uheldig. Smertelindring med medisiner kan være aktuelt.

Prognose

Erythema nodosum går i de fleste tilfeller over av seg selv. Tilstanden varer som regel i 6-8 uker, men kan i enkelte tilfeller ha et mer langvarig forløp. Dersom en underliggende årsak vedvarer, kan også hudlidelsen vedvare.

Vil du vite mer?