Informasjon

Erythema nodosum, knuterosen

Knuterosen (erythema nodosum) er en type betennelse i underhudsfettet, særlig på forsiden av leggene. Det er ofte en reaksjon på en underliggende sykdom. Kreftsykdommer gir sjelden knuterosen.

Hva er erythema nodosum (knuterosen) ?

Erythema nodosum (knuterosen) er en akutt betennelse (inflammasjon) i underhudsfettet (pannikulitt). Tilstanden viser seg i starten som en hevelse med røde knuter som er svært følsomme for trykk. De fleste knutene er lokalisert symmetrisk på forsiden av leggene.

Vi vet ikke sikkert hvordan erythema nodosum oppstår, men i mange tilfeller er årsaken en underliggende sykdom som det er viktig å påvise og eventuelt behandle. Håndtering av den underliggende årsaken er den mest effektive måten å lindre erythema nodosum på. Tilstanden er i de fleste tilfeller selvbegrensende.

Utslettet finnes vanligvis på leggene, spesielt pretibialt. Erythemene kan flyte sammen og danne større plakk

Erythema nodosum forekommer hos en til fem personer per 100.000. Blant voksne er erythema nodosum vanligere blant kvinner enn menn (6:1), mens blant barn er kjønnsforholdet jenter:gutter = 1,2:1. Hyppigst opptrer sykdommen blant personer i alderen 20-40 år, skjønt erythema nodosum kan opptre i alle aldre.

Neste side