Informasjon, tilstand

Rosen (erysipelas)

Rosen (erysipelas) er en avgrenset betennelse i huden som sprer seg i de mer overflatiske hudlagene og lymfebanene. Vanlige symptomer er utslett som er rødt og hevet over resten av huden, varmeøkning, smerte, ømme lymfeknuter og feber.

Hva er rosen (erysipelas)?

Rosen eller erysipelas er en hudinfeksjon som vanligvis oppstår akutt. Typiske symptomer er et utslett som er rødt, hevet over omgivende hud, lokal varmeøkning, smerte, ømme lymfeknuter og ofte feber. Grensen mot normal hud er skarp. Av og til kan den betente huden ha en appelsinskall-liknende overflate. Erysipelas er som regel lokalisert til legger og ansikt. Noe sjeldnere kan man også finne hudbetennelsen på hendene eller underarmene. Ved avløpen infeksjon vil det angrepne hudområdet ofte flasse.

Erysipelas, ensidig

Erysipelas (rosen) er forholdsvis vanlig. Antall nye tilfeller oppgis til omtrent 200 tilfeller per år i en befolkning på 100.000. Erysipelas forekommer hyppigere jo eldre man blir, men også barn kan rammes. Infeksjon på leggene er den hyppigste lokalisasjonen.

Årsaker til rosen

Erysipelas skyldes en infeksjon med bakterier som trenger gjennom huden på grunn av skade (rift, sprekk) eller sykdom i huden. Bakteriene sprer seg så under hudoverflaten.

Hvis erysipelas utvikles fra infiserte sår eller pussfylte hulrom, skyldes det oftere gule stafylokokker enn streptokokker.

Det finnes en rekke disponerende årsaker. De hyppigste er sprekkdannelser i huden, fotsopp, brennkopper, vannkopper, lymfødem, eksem, leggsår og hudskader.

Diagnostikk av rosen

Diagnosen stilles ut fra sykehistorien og de typiske forandringene i huden. Allmennsymptomer med feber og slapphet kan være tegn på at infeksjonen sitter dypere. Tilstanden oppfattes da som en alvorligere infeksjon, og det er ekstra viktig å komme igang med behandling snarlig.

Ved tvil kan blodprøver som blodsenkning, CRP og telling av hvite blodlegemer bidra til å stille diagnosen.

Behandling av rosen

Infeksjonen behandles med antibiotika, og det er viktig at den syke kroppsdelen holdes høyt (for eksempel beinet) og i ro. Det anbefales å smøre parfymefri fuktighetskrem rundt utslettet for å unngå ytterligere sår og sprekker. Penicillin er som regel det foretrukne antibiotikum, og effekten er vanligvis svært god. 

Enkelte ganger kan det være nødvendig å gi penicillin intravenøst (direkte i blodet) i noen dager. Slik behandling må gis på sykehus. Dersom infeksjonen er i ansiktet, er det også vanlig å starte behandlingen på sykehus (men alvorlighetsgraden vurderes i hvert enkelt tilfelle)

Barn med hudinfeksjon forårsaket av gruppe A streptokokker skal behandles. De kan vende tilbake til barnehagen når hudutslettet er under kontroll (ingen ukontrollert væskeutskillelse og sår som kan tildekkes).

Prognose ved rosen

Prognosen er god når man får riktig behandling. Uten behandling kan infeksjonen spre seg til dypere hudlag og bli mer alvorlig. Det er en tendens til at infeksjonen kan oppstå på nytt dersom man har andre tilstander som disponerer for rosen. Omtrent en av fem vil oppleve at tilstanden rammer på nytt.

Med adekvat behandling bedres tilstanden som regel i løpet av 24 til 48 timer. Vedvarende rødt utslett eller økte kroppslige symptomer etter denne tid, tyder på at infeksjonen er dypere, eller at man må vurdere en annen form for behandling (antibiotika) i ditt tilfelle. I slike tilfeller er det viktig å ta fornyet kontakt med lege. 

Vil du vite mer?