Informasjon

Perioral dermatitt

Perioral dermatitt er et utslett rundt munnen med en fri sone nærmest munnen. Behandling av tilstanden er vanligvis antibiotika, og man bør unngå bruk av fete kremer og kortison.

Hva er perioral dermatitt?

Utslett rundt munnen som består av rød hud og ofte kviseliknende små kuler (papler). Noen av disse kan være fylt med puss (pustler). Utslettet kan også være lett skjellende. Selv om det først og fremst befinner seg rundt munnen, kan det også i en del tilfeller finnes rundt neseborene og eventuelt rundt øynene.

Perioral dermatitt forekommer først og fremst hos unge kvinner i alderen 16-45 år. Antall nye tilfeller per år er funnet å være cirka 0,5-1 prosent. Kvinner utgjør over 90 prosent av tilfellene, men det ser ut til at forekomsten blant menn øker - noe man tror kan ha sammenheng med endringer i menns bruk av kosmetiske midler. Perioral dermatitt forekommer over hele verden i alle folkegrupper

Tilstanden rammer bare huden.

Årsaker til perioral dermatitt

Årsaken til sykdommen er ikke kjent, men det mistenkes at en infeksjon med bakterie eller virus kan ligge til grunn. Tilstanden forverres ofte ved bruk av kortisonsalver og -kremer.

Mange pasienter har brukt kortisonsalve mot utslettet. I starten gir kortisonsalven en viss bedring, men etter en tid så forverres utslettet. Også når en forsøker å slutte med kortisonsalven, forverres utslettet. Særlig synes det å skje etter bruk av sterke kortisonsalver (de inndeles fra milde til sterke). Tilstanden har også debutert etter bruk av kortikosteroider i tablettform eller til inhalasjon.

Andre faktorer som forskerne tror kan ha en viss betydning som utløsende faktorer, er kosmetika, tannkrem, p-piller, sollys, varme, vind, hormonsvingninger hos kvinner.

Behandling av perioral dermatitt

Hvis du har brukt kortisonsalver, er det viktig å trappe ned bruken av disse gradvis for å unngå oppblussing av utslettet. Du bør også unngå bruk av fete hudprodukter. I behandlingsperioden bør du også være litt forsiktig med midler som kan irritere huden, som kosmetika, rensekremer, fuktighetskremer.

Den foretrukne behandlingen har vært antibiotika som tetrasyklin, doksysyklin eller erytromycin i tablettform. Det tar ofte en god del uker før du merker effekt av behandlingen, derfor kan behandlingstiden være fra en til tre måneder. Alternativt kan legen skrive ut resept på kremer som kan brukes mot tilstanden: metronidazil eller pimecrolimus (kostbart). 

Prognose ved perioral dermatitt

Perioral dermatitt anses i prinsippet å være en godartet og selvbegrensende tilstand. Hos noen pasienter går tilstanden tilbake i løpet av noen måneder uten behandling. Hos andre kan tilstanden ubehandlet vedvare i flere år. Langvarig bruk av kortikosteroid krem/salve er sett å øke risikoen for alvorlig sykdom.

Tilstanden forsvinner etter noen ukers behandling. Det er imidlertid en viss tendens til tilbakefall av utslettet.

Sykdommen er ufarlig, og prognosen er god. Hudforandringene går vanligvis tilbake uten arrdannelse.

Vil du vite mer?