Informasjon

Varmeutslett

Varmeutslett er mest vanlig hos spedbarn, men det kan også forekomme hos større barn og voksne. Noen typer varmeutslett kan være svært kløende og prikkende.

Varmeutslett, miliaria, er ikke noe som bare forekommer hos spedbarn. Selv om det er mest vanlig hos spedbarn, så forekommer varmeutslett hos opptil en tredel av voksne som lever i tropisk klima, og det kan sjenere enhver i varmt, fuktig vær.

Hva er varmeutslett?

Varmeutslett oppstår når svettekanalene blokkeres og svetten slipper ikke ut gjennom huden. Symptomene varierer fra overflatiske blemmer til dype, røde klumper. Noen former for varmeutslett kan være svært kløende og prikkende.

I de fleste tilfeller forsvinner varmeutslettet av seg selv. Alvorlige former for varmeutslett kan behøve medisinsk hjelp, men den beste måten å lindre symptomene på er å kjøle ned huden og hindre svetting.

Neste side