Informasjon

Brent av brennmanet

Det er trådene som henger ned fra brennmaneten, som "brenner".

Disse trådene er bekledd med nematocyster. Nematocyster er små kapsler som inneholder et giftstoff. Nematocystene har et apparat som skyter ut et lite nålerør som går inn i huden ved kontakt, og via dem sprøytes giftstoffet inn. Maneten bruker giftstoffet til å lamme byttet sitt.

Hva er en brennmanet?

Utenfor kysten av Norge finnes for det meste to typer brennmaneter, røde og blå. Den røde brennmaneten (Cyanea capillata, se bildet under) er den mest vanlige, mens den blå brennmaneten liker mer varme og trives derfor best i de sørlige deler av Nordsjøen. Langs fastlandet blir vanligvis ikke disse manetene større enn 50 cm i diameter og med brenntråder som er opptil 5 meter lange. Lenger nord, slik som ved Svalbard, kan brennmanetene bli dobbelt så store. Brennmaneter med diameter over to meter er observert i våre farvann!

Jellyfish_Lion_s_mane_colourbox.jpg

Hudkontakt med trådene som henger ned fra den røde (se bildet over) og den blå brennmaneten gir et sviende utslett, men manetene er ikke direkte farlige. 

Den blålige glassmaneten (Aurelia aurita) er også svært vanlig langs norskekysten, men  er ikke en brennmanet. Den forårsaker vanligvis ikke symptomer hos mennesker i det hele tatt.

I tropiske områder derimot, blant annet utenfor Australia, finnes brennmaneter med kraftigere gift som i verste fall kan være dødelig for mennesker!

Neste side