Informasjon

Brent av brennmanet

Det er trådene som henger ned fra brennmaneten, som "brenner".

Disse trådene er bekledd med nematocyster. Nematocyster er små kapsler som inneholder et giftstoff. Nematocystene har et nålelignende apparat som stikker hull i huden ved kontakt, og via dem sprøytes giftstoffet inn. Maneten bruker giftstoffet til å lamme byttet sitt.

Hva er en brennmanet?

Utenfor kysten av Norge finnes to typer brennmaneter, røde og blå. Den røde brennmaneten (Cyanea capillata) er den mest vanlige, mens den blå brennmaneten liker mer varme og trives derfor best i de sørlige deler av Nordsjøen. Langs fastlandet blir vanligvis ikke disse manetene større enn 50 cm i diameter og med brenntråder som er opptil 5 meter lange. Lenger nord, slik som ved Svalbard, kan brennmanetene bli dobbelt så store. Brennmaneter med diameter over to meter er observert i våre farvann!

Blå brennmanet

Det svir dersom vi kommer i kontakt med trådene som henger ned fra brennmaneten, men de norske brennmanetene er ikke farlige. I tropiske områder, blant annet utenfor Australia, finnes brennmaneter med kraftigere gift som i verste fall kan være dødelig for mennesker!