Informasjon

Flåttbitt

Flått er en liten edderkoppaktig midd. Den suger blod av fugl og pattedyr, inkludert mennesker, og den kan i den forbindelse overføre sykdom.

Hva er flått?

Flått eller skogflått, også kalt skaubjørn/skaumann/hantikk/tege, er en liten edderkoppaktig midd. Den suger blod av fugl og pattedyr, inkludert mennesker, og den kan i den forbindelse overføre sykdommer. Den biter seg fast på mennesker der huden er tynn, som regel finner vi dem på leggene, i knehasene og i lysken. Hos barn kan vi finne flåtten i hodet, i hårfestet eller bak ørene. Hos hunder har skogflåtten en tendens til å bite seg fast i nakken.

Skogflått sett ovenifra og underifra

Skogflåtten er en midd med 8 bein. Det er ikke noe tydelig skille mellom hode, bryst og bakkropp. Normalt er midden cirka 2 mm, men fullsugd av blod kan midden (hunnen) bli inntil 1,5 cm lang, og bakkroppen får da en gråblå farge.

Flått er vanlig langs kysten av Norge opp til Brønnøysund. Hyppigst forekommer den i Agderfylkene, og den er sjeldnere i innlandet. Flåtten kan imidlertid transporteres med fugler. Således kan den dukke opp langt utenfor kjerneområdene. Noen steder i innlandet kan det derfor holde seg bestander i noen år før de forsvinner igjen. Skogflått er vanlig over det meste av Europa.

Se kart over flåttobservasjoner fra EU-prosjektet NorthTick.

Neste side