Informasjon

Flåttbitt

Skogflåttencefalitt

Dette er en hjernebetennelse (encefalitt) forårsaket av et virus (TBE-virus) som smitter gjennom flåttbitt. Tilstanden er uvanlig i Norge. I Norden er sykdommen vanlig i områder rundt Østersjøen. Totalt er det i perioden 1994 - 2017 diagnostisert 143 TBE-tilfeller i Norge, hvorav 117 var smittet i Norge. I 2015 ble det meldt 9 tilfeller, alle var smittet i Norge. Alle de meldte TBE-tilfellene i Norge har blitt smittet langs kysten i Agder­fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Inkubasjonstiden for sykdommen er 2-28 dager etter flåttbittet. Sykdommen har vanligvis et mildere forløp hos små barn enn hos voksne. Dyr, bl.a. hunder, kan bli infisert, men det er usikkert om dette kan føre til sykdom.

Det er stor variasjon i sykdomsbildet fra tilfeller uten symptomer til svært alvorlig sykdom. Første fase med feber, hodepine og muskelsmerter er av inntil én ukes varighet. Etter et feberfritt intervall på ca. én uke, følger hos ca. 30% symptomer på hjernebetennelse i form av søvnløshet, forvirring, eventuelt oppkast, nakkestivhet og lammelser. Ofte er det langvarig rekonvalesens med hodepine, konsentrasjonsvansker og søvnplager. Komplikasjoner i form av nerveskader og psykiatriske symptomer, hodepine, balanse- og bevegelsesproblemer er vanlige i etterkant. Hvis du skal til områder der TBE er vanlig, kan du vaksinere deg på forhånd.

Forrige side Neste side