Informasjon

Hundebitt

Hundebitt kan gi stygge skader og noen ganger kraftige infeksjoner. Såret bør umiddelbart rengjøres, og terskelen for å søke lege bør være lav.

Hundebitt er et verdensomspennende problem og rammer spesielt barn. Hvert år søker tusenvis av mennesker medisinsk hjelp etter å ha blitt bitt av hund. Noen tilfeller er så alvorlige at pasienten må henvises til sykehus for behandling.

I britiske undersøkelser har forskere beregnet at 740 personer per 100.000 blir bitt årlig av hund, men bare et fåtall søker lege1. Totalt fant man i Storbritannia at 2,6 per 100.000 behøvde sykehusinnleggelse på grunn av hundebitt. Dødsfall på grunn av hundebitt er sjeldne, men forekommer og over halvparten skjer hos barn under 10 år. I USA er det beregnet at det forekommer 4,5 millioner hundebitt per år2. I Norge føres det ingen nasjonal statistikk over hundebitt.

Hva skjer ved et hundebitt?

Hundens lange hjørnetenner holder "byttet" fast, mens de andre tennene kutter, river og sliter i vevet. Resultatet kan bli lange rifter i tillegg til dype sår fra hjørnetennene. Kraften i bittet varierer med hunderasene. Noen hunderaser har betydelig bittkraft, og risikoen for skade øker tilsvarende.

Bakterier fra munnhulen til hunden kan forurense såret og føre til infeksjon. Ofte oppstår en slik infeksjon i løpet av et halvt døgn, men infeksjonen kan også komme først etter flere døgn.

Neste side