Informasjon

Hundebitt

Hundebitt kan gi stygge skader og noen ganger svært alvorlige infeksjoner. Såret bør umiddelbart rengjøres, og terskelen for å søke lege bør være lav.

Hundebitt er et verdensomspennende problem og rammer spesielt barn. Hvert år søker tusenvis av mennesker medisinsk hjelp etter å ha blitt bitt av hund. Noen tilfeller er så alvorlige at pasienten må henvises til sykehus for behandling.

Det er anslått at 5000 legebesøk årlig skyldes hundebitt. I USA er det beregnet å forekomme 4,5 millioner hundebitt per år1. I Norge føres det ingen nasjonal statistikk over hundebitt.

Dødsfall på grunn av hundebitt er sjeldne, men forekommer og over halvparten skjer hos barn under 10 år. Skade på den store halspulsåren er hovedårsak til dødsfall blant barn etter hundebitt.

Hva skjer ved et hundebitt?

Hundens lange hjørnetenner holder "byttet" fast, mens de andre tennene kutter, river og sliter i vevet. Resultatet kan bli lange rifter i tillegg til dype sår fra hjørnetennene. Kraften i bittet varierer med hunderasene. Noen hunderaser har betydelig bittkraft, og risikoen for skade øker tilsvarende.

Bakterier fra munnhulen til hunden avsettes i såret og vil kunne føre til infeksjon. Ofte oppstår en slik infeksjon i løpet av et halvt døgn, men infeksjonen kan også komme først etter flere døgn.

Hvorfor biter hunder?

De fleste angrep fra hunder er tilsynelatende uprovoserte, men det er ikke alltid en kan klandre hunden. Hunder misliker å bli forstyrret når de spiser, å bli truet eller å føle at territoriet deres invaderes. Hunder kan dessuten bli sjalu når andre familiemedlemmer får mer oppmerksomhet. Hunder som er syke eller har smerter, har gjerne lavere terskel for å bite.

Det er mye diskusjon om hvilke hunder som oftest angriper mennesker. De fleste som har studert dette, finner at det er store hunder som schäfere, pit bull terriere, rottweilere og doberman som oftest biter - men alle hunder bør betraktes som mulig farlige. Selv små hunder kan påføre mennesker alvorlige bitt.

Behandling

Få kontroll på blødningen og om mulig sengjør såret grundig med såpe og vann. Fjern eventuelle fremmedlegemer.  Er skaden mer enn bare helt overfladisk, kontakt lege for undersøkelse. Dype sår, opprevne sår, bitt i ansikt/hode/hals tilsier at lege må kontaktes raskt. Også sår på hånd eller fot kan raskt bli alvorlige, her er det kort vei inn til sener eller leddhuler.

Les også: Førstehjelp ved dyrebitt.

Tre av fire barn under 10 år som blir bitt av hund, blir bitt i hodet eller ansiktet. Hvis det er et lite barn, og hunden er stor, kan det være en risiko for at hunden har ristet barnet så kraftig at barnet kan være påført nakkeskade. Ved mulighet for slik skade må barnets nakke immobiliseres.

På legekontoret rengjøres såret ytterligere. Legen vurderer sårets alvorlighetsgrad og risiko for infeksjon ut ifra beliggenhet, dybde, grad av vevsskade, om det er oppstått skader på sener (kan armen/hånden/benet beveges normalt?), ledd eller blodårer (er det tegn til større blødning?). Har personen som er bitt, nedsatt immunforsvar?

Basert på blant annet dette gjøres en vurdering av hvorvidt såret kan lukkes der og da, om det er tilkommet infeksjon og behov for behandling med antibiotika eller om risiko for infeksjon vurderes som så stor at forebyggende antibiotikabehandling bør gis. Stivkrampevaksine gis alltid ved dypere sår og rifter.

Etter behandling bør bittstedet (hånden/armen/beinet) holdes i ro og høyt. Bortsett fra ved bagatellmessige hundebitt, er det vanlig at legen ber deg komme til kontroll i løpet av en til to dager. Det er særlig risikoen for infeksjon som tilsier etterkontroll.

De kommende dagene etter bittskaden må du være særlig oppmerksom på tegn til infeksjon. Det kan være økte smerter, økende hevelse, økende rødme rundt såret, økende væsking og/eller puss fra såret, feber, sykdomsfølelse. Ved mistanke om sårinfeksjon kontakt lege for vurdering. 

Risiko for hundegalskap (rabies) ved bitt i utlandet

Rabies forekommer ikke i Norge, men finnes blant annet i Sentral-Europa. Rabies forekommer først og fremst i utviklingsland, og spesielt der uvaksinerte hunder streifer fritt omkring. Rabies overføres ved bitt i eller kloring av huden, eventuelt ved at en smittet hund slikker deg på hud som er skadet. Er du i utlandet, er en god regel å ikke ta borti dyr, særlig hvis de ser syke ut, sikler mye eller synes å ha lammelser.

Søk umiddelbart legehjelp om du kan ha blitt utsatt for rabiessmitte for behandling. Skyll såret i rennende vann i flere minutter og vask det med såpe eller desinfeksjonsmiddel.

Forebygging av hundebitt

Barn bør læres opp til å være forsiktige når de møter en hund og læres opp til å behandle hunden med respekt:

  • Unngå direkte øyekontakt med hunden
  • Ikke erte hunden
  • Ikke gå bort til eller ta på ukjente hunder
  • Ikke leke med en hund, uansett hvilken hund det er, uten at det er voksne til stede
  • Ikke løpe eller rope når det er en hund tilstede
  • Ikke klappe eller stryke en hund uten at hunden først får lukte på barnet
  • Ikke forstyrre en hund som spiser, sover eller tar seg av valpene sine

Vil du vite mer?