Informasjon

Pyoderma gangrenosum

Pyoderma gangrenosum er en sjelden, men alvorlig sårsykdom i huden. I minst halvparten av tilfellene foreligger en underliggende systemisk sykdom.

Hva er pyoderma gangrenosum?

Pyoderma gangrenosum er en sjelden, men alvorlig sårsykdom i huden. Sykdommen kan arte seg på ulike måter, noe som kan føre til feil og forsinket diagnose med betydelige arrskader i huden som resultat. I minst halvparten av tilfellene foreligger en underliggende systemisk sykdom - eksempelvis Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, leddgikt, leukemi. Tilstanden ble første gang beskrevet i 1930.

Pyoderma gangrenosum

Klassisk PG presenterer seg som et dypt sår med en velavgrenset kant som vanligvis er fiolett eller blå.

Pustulær PG er en sjelden, overflatisk variant av sykdommen som begynner ofte som en pustel eller gruppe pustler som senere flyter sammen og danner sår.

Det er en sjelden sykdom. I USA rapporteres det om ett nytt tilfelle per 100.000 innbyggere per år. Mennesker i alle aldre kan rammes, men pyoderma gangrenosum opptrer hyppigst i aldersgruppen 30-50 år. Barn kan også få sykdommen, men de utgjør bare tre til fire prosent av det totale antallet. Det er ingen forskjell i forekomst mellom kjønnene.

Neste side