Informasjon

Pyoderma gangrenosum

Prognose

Prognosen ved pyoderma gangrenosum er generelt god, men tilbakefall forekommer og arrdannelse er vanlig. Tidlig behandling vil begrense arrdannelsen og disse pasientene behøver ofte lite behandling senere, dog finnes det pasienter som ikke svarer like godt på behandlingen.

Dødsfall er sjeldne, men det kan forekomme som følge av ledsagende sykdom eller på grunn av komplikasjoner til behandlingen.

Forrige side Neste side