Informasjon, tilstand

Aktinisk keratose

Atkinisk kerastose er godartet svulstvev i solskadet hud. Forekomsten øker med økende alder og med grad av soleksponering. Personer med lys hud er mest utsatt.

Hva er aktinisk keratose?

Aktinisk keratose
Aktinisk keratose

Aktinisk keratose er en godartet svulst i huden som skyldes skader etter solstråling. Den kalles også solar keratose. Hudforandringene består i små flekker som er svakt rosa, eventuelt gule eller brune, og skjellende. De kan av og til ha pigment (mørkere). Overflaten føles oftest ru. Forandringene finnes på solutsatte hudområder, slik som isse, ansikt, ører, hals og håndrygg. Det kan være alt fra en enkelt flekk til tallrike hudforandringer. Tilstanden kan gå tilbake av seg selv dersom man unngår fortsatt eksponering for sol, men den kan også i noen tilfeller utvikle seg til hudkreft (plateepitelkreft). Denne kreftformen behandles med kirurgi eller stråling.

Neste side