Informasjon, tilstand

Aktinisk keratose

Temaside om Korona

Kreftrisiko ved aktinisk keratose

Aktinisk keratose kan utvikle seg til plateepitelkreft. De fleste tilfellene med aktinisk keratose utvikler seg ikke til kreft, og så mange som en av fire går tilbake av seg selv. Likevel ser en at opptil 60 prosent alle tilfeller med såkalt plateepitelkreft i huden utvikler seg fra aktiniske keratoser.

Beregninger over risikoen for at det skal oppstå plateepitelkreft, varierer betydelig. Bare en av 1000 flekker per år utviklet seg til plateepitelkreft i en studie. En annen studie fant en risiko på 0,6 prosent per år for hver aktiniske keratose og 2,4% etter fire år. 

Dersom det utvikler seg til plateepitelkreft, er risikoen for spredning av kreften beregnet til 0,5-3,3 prosent.

Forrige side Neste side