Informasjon, tilstand

Aktinisk keratose

Temaside om Korona

Behandling av aktinisk keratose

Du bør ikke utsette deg for ytterligere solskade. Det betyr at du bør bruke hodeplagg som kaster skygge over ansiktet og ørene, og du bør smøre deg inn med beskyttende solkrem med minimum solfaktor 15 når du er ute i solen.

Det finnes tre ulike hovedformer for behandling av aktiniske keratoser. (1) Lokalbehandling med kremer - dette egner seg best når det er mange og små forandringer. (2) Frysebehandling med flytende nitrogen brukes ofte for å fjerne enkeltstående forandringer. (3) Fotodynamisk behandling kan brukes ved alle typer aktiniske keratoser. Dessuten kan også kirurgi være aktuelt ved spesielt tykke forandringer, eller dersom det er behov for vevsprøve ved usikker diagnose.

Lokalbehandling med kremer

I internasjonal litteratur oppgis tre aktuelle, lokale midler: imiquimod, fluorouracil og diklofenak. Studier viser at alle disse preparatene er mer effektive enn placebo (narremedisin) og fører til helbredelse av forandringene i mer enn 50 prosent av tilfellene. Problemet med disse behandlingene er at de er langvarige, og at det er forholdsvis mye bivirkninger med rødhet og sårhet i huden.

Lokalbehandling med kremer kan brukes på alle aktuelle hudområder, og er ekstra egnet når store hudområder skal behandles.

Imiquimod (Aldara®) påføres en gang daglig, to til tre dager i uken i fire uker. Dersom forandringene ikke er borte fire uker etter avsluttet kur, kan fire ukers-kuren gjentas. Dette stoffet har en immundempende effekt lokalt.

Fluoruracil (Tolak®)) er en cellegift som virker ved å ødelegge de syke cellene. Den inneholder 4% 5-FU. Bivirkninger kan være smerter, betennelsesreaksjoner og sår - noe som kan gjøre det uønsket å bruke midlet i ansiktet.

Det finnes også et betennelsesdempende stoff (diklofenak) som kan benyttes. Dette krever langvarig påsmøring, i 60-90 dager, men gir mindre hudirritasjon.

Annen behandling

Standardbehandling av enkeltstående aktiniske keratoser er frysing (kryoterapi) og eventuelt skraping (curettage). Disse behandlingsmetodene kan kombineres. Ved frysing sprayer legen flytende nitrogen på hudforandringene i to omganger av 5-10 sekunders varighet, med opptining mellom. Dersom behandlingen utføres korrekt, er det vist at man kan helbrede så mange som 75 prosent til 99 prosent.

Fotodynamisk behandling innebærer påføring av en lysømfindtlig (fotosensibiliserende) krem på flekkene etterfulgt av bestråling med lys av en bestemt bølgelengde. Dette fører til at vevet dør. Fotodynamisk behandling tolereres godt og gir et bra kosmetisk resultat, men er mer ressurs- og utstyrskrevende. Det er funnet at dette fører til helbredelse hos 69 prosent til 93 prosent. Lokale bivirkninger kan oppstå.

Forrige side Neste side