Informasjon

Diskoid lupus erytematosus

Årsaker til diskoid lupus erythematosus

Lupus erytematosus er en relativt hyppig forekommende kronisk inflammatorisk sykdom som kan være systemisk, det vil si i hele kroppen (systemisk lupus erytematosus, SLE) eller lokalisert kun til hud som diskoid lupus erythematosus (DLE).

Omtrent fem til ti prosent utvikler en mild form for systemisk lupus erythematosus (SLE). DLE-liknende lesjoner forekommer hos opptil 25 prosent av pasientene med SLE.

 

Sykdommen skyldes trolig at immunforsvaret reagerer unormalt og angriper kroppens eget vev. Slike sykdommer kalles autoimmune. Det mangler kunnskap om hvordan og hvorfor sykdommen utvikler seg.

Røyking og ultrafiolette stråler kan utløse eller forverre DLE-utbrudd.

Forrige side Neste side