Informasjon

Diskoid lupus erytematosus

Temaside om Korona

Behandling av diskoid lupus erythematosus

Discoid lupus erytematosus
Discoid lupus erytematosus

Solutløst, velavgrenset, erythematøst utslett ved diskoid lupus.

Discoid lupus erytematosus på tær
Discoid lupus erytematosus på tær

Målet med behandlingen er å dempe betennelsesreaksjonen, begrense arrdannelsen og forebygge utvikling av nye utslett. Det er viktig å oppdage og behandle DLE tidlig. Ubehandlet øker risikoen for arrdannelse, varig hårtap og pigmentforandringer.

Solbeskyttelse står sentralt i behandlingen. Pasienter med DLE må være flinke til å bruke solfaktor (30 eller høyere), og de må unngå overdreven soling. Det er også viktig å unngå bruk av legemidler som gjør deg mer ømfindtlig for sollys, for eksempel tiazider, piroksikam, doksysyklin.

Den medikamentelle behandlingen består i starten av middels sterke kortisonsalver. Ved dårlig respons på behandlingen skiftes det til sterkere kortisonsalve. Hvis det ikke hjelper, kan det være aktuelt å forsøke behandling med kalsineurinhemmere som takrolimus eller pimecrolimus. Et annet alternativ er innsprøyting av kortison i selve utslettene, lesjonene. Hvis heller ikke det hjelper, gis et antimalariamiddel, hydroksyklorokin, i tillegg. Kortison i tablettform synes å ha dårlig effekt.

Øyekontroller er viktig da behandling med antimalariamidler kan skade netthinnen (skjer sjelden) og hornhinnen (går tilbake ved behandlingsstans).

Forrige side Neste side