Informasjon

Diskoid lupus erytematosus

Lupus erytematosus (SLE) kan forekomme i hele kroppen, bare i huden (diskoid lupus erytematosus, DLE) eller begge steder. Typisk for sykdommen er et sommerfuglliknende utslett i ansiktet.

Forrige side