Informasjon

Diskoid lupus erytematosus

Lupus erytematosus (SLE) kan forekomme i hele kroppen, bare i huden (diskoid lupus erytematosus, DLE) eller begge steder. Typisk for sykdommen er et sommerfuglliknende utslett i ansiktet.

Temaside om Korona

Hva er diskoid lupus erytematosus?

Diskoid lupus erytematosus, DLE, er en godartet hudlidelse som viser seg som røde, skarpt avgrensede, skjellende områder. Disse er som regel lokalisert til ansiktet. Forandringene tilheles som regel, men det vil være arrdannelser med økt pigmentinnhold.

Diskoid lupus erythematosus, hodebunn

Tilhelingen ved diskoid lupus gir arrdannelse, og kan medføre håravfall dersom hårbunnen er affisert.

Skjellaget ved diskoid lupus er tynt, men henger godt fast. Når man skraper på det, løsner det nesten ikke, men overflaten får et spesielt krittaktig utseende.

Økt følsomhet for lys er vanlig ved lupus erytematosus, og hudforandringene forekommer gjerne på lyseksponerte områder, typisk som «sommerfuglutslett» i ansiktet, eventuelt i hodebunnen

Typiske trekk ved denne tilstanden er at man har rødfiolette og skjellende områder i ansiktet, særlig på nese og kinn. Disse områdene kan danne et sommerfuglmønster i ansiktet. Forandringer vil også kunne finnes på ørene, i hårbunnen, på håndryggen og fingrene. Skjellaget er tynt, men det henger godt fast. Tilhelingen gir arrdannelse, og det kan gi håravfall dersom hårbunnen er angrepet.

Ni av ti personer med denne sykdommen er kvinner. Diskoid lupus erytematosus forekommer hyppigst i alderen 20-40 år.

Animasjon av lupus

Årsaker til diskoid lupus erythematosus

Lupus erytematosus er en relativt hyppig forekommende kronisk inflammatorisk sykdom som kan være systemisk, det vil si i hele kroppen - da foreligger systemisk lupus erytematosus, SLE - eller tilstanden kan være lokalisert kun til hud som diskoid lupus erythematosus, DLE.

Omtrent fem til ti prosent av de med diskoid type utvikler en mild form for systemisk lupus erythematosus (SLE). Motsatt kan DLE-liknende lesjoner forekomme hos opptil 25 prosent av pasientene med SLE.

Sykdommen skyldes trolig at immunforsvaret reagerer unormalt og angriper kroppens eget vev. Slike sykdommer kalles autoimmune. Det mangler kunnskap om hvordan og hvorfor sykdommen utvikler seg.

Røyking og ultrafiolette stråler kan utløse eller forverre DLE-utbrudd.

Diagnostikk av diskoid lupus erythematosus

Diagnosen stilles først og fremst på grunnlag av sykdomsbildet med typisk utslett og lokalisasjon. I utredningen er det viktig å utelukke forekomst av systemisk lupus erytematosus. 10-15 prosent av SLE-pasientene har diskoide forandringer i huden, og 50 prosent har utslett i ansiktet.

DLE-pasienter føler seg friske, mens SLE-pasienter har sykdomsfølelse.

Mens munnhule manifestasjoner forekommer hos opptil 80 prosent av pasientene med systemisk lupus (SLE), er dette sjeldnere ved hudsykdom (DLE). Som regel foreligger ingen andre symptomer utover utslett og eventuelle munnhuleforandringer - det er altså ingen kløe og ingen smerte. Over tid vil utslettet langsomt utvide seg. Utslettet blir da karakteristisk med en rød og pigmentert ytre kant, mens det sentrale området er preget av arrvev, små blodkar (teleangiektasier) og bortfall av pigmentering. Utbredt DLE kan involvere andre områder enn hode og hals.

Blodprøver er viktige for å utelukke SLE. Det gjelder særlig blodsenkning, CRP, blodprosent, antall hvite blodceller, nyrefunksjon, antistoffundersøkelser på antinukleære faktorer (ANA). I noen tilfeller tas vevsprøve (biopsi) for å kunne gjøre mikroskopi av vevet som vil kunne vise typiske forandringer.

Behandling av diskoid lupus erythematosus

Discoid lupus erytematosus
Discoid lupus erytematosus

Solutløst, velavgrenset, erythematøst utslett ved diskoid lupus.

Discoid lupus erytematosus på tær
Discoid lupus erytematosus på tær

Målet med behandlingen er å dempe betennelsesreaksjonen, begrense arrdannelsen og forebygge utvikling av nye utslett. Det er viktig å oppdage og behandle DLE tidlig. Ubehandlet øker risikoen for arrdannelse, varig hårtap og pigmentforandringer.

Solbeskyttelse står sentralt i behandlingen. Pasienter med DLE må være flinke til å bruke solfaktor (30 eller høyere), og de må unngå overdreven soling. Det er også viktig å unngå bruk av legemidler som gjør deg mer ømfindtlig for sollys, for eksempel tiazider, piroksikam, doksysyklin.

Den medikamentelle behandlingen består i starten av middels sterke kortisonsalver. Ved dårlig respons på behandlingen skiftes det til sterkere kortisonsalve. Hvis det ikke hjelper, kan det være aktuelt å forsøke behandling med kalsineurinhemmere som takrolimus eller pimecrolimus. Et annet alternativ er innsprøyting av kortison i selve utslettene, lesjonene. Hvis heller ikke det hjelper, gis et antimalariamiddel, hydroksyklorokin, i tillegg. Kortison i tablettform synes å ha dårlig effekt.

Øyekontroller er viktig da behandling med antimalariamidler kan skade netthinnen (skjer sjelden) og hornhinnen (går tilbake ved behandlingsstans).

Prognose ved diskoid lupus erythematosus

Forløpet er kronisk med vekslende gode og dårlige perioder. Sykdommen kan føre til store arrdannelser i huden dersom den ikke blir behandlet. Cirka fem til ti prosent kan utvikle en mild form for SLE (systemisk lupus erythematosus). Motsatt forekommer DLE-liknende lesjoner hos 25 prosent av pasientene med SLE.

Prognosen er utmerket ved diskoid lupus, variabel ved systemisk sykdom. Lokalbehandling med kortikosteroider helbreder cirka 25-30 prosent. Antimalariamidler i tablettform helbreder cirka 50 prosent.

Pasienter med utbredt DLE har større sannsynlighet for å utvikle SLE og er vanskeligere å behandle.

Vil du vite mer?