Informasjon

Iktyose - fiskehud

Iktyose tilhører en gruppe hudsykdommer. Huden får et skjellignende ytterlag, kan bli grov og fortykket og minner derfor om fiskehud.

Hva er iktyose?

Ichtyosis vulgaris
Ichtyosis vulgaris

Arvelig iktyose og ervervet iktyose tilhører en gruppe hudsykdommer med forstyrret keratinisering, forhorning av huden. Uavhengig av underliggende årsak, så arter tilstandene seg likt. Arvelig iktyose (hereditær ichthyosis vulgaris) er den dominerende typen og utgjør cirka 95 prosent av alle tilfeller.

Navnet iktyose er avledet av det greske ordet ichthys, som betyr fisk. Betegnelsen brukes til å beskrive utseendet av denne skjelldannende hudlidelsen. Huden får et skjelliknende ytterlag, kan bli grov og fortykket, og minner derfor om fiskehud. Iktyose er for de aller fleste en arvelig sykdom, og flere arvemønstre forekommer med variabel alvorlighetsgrad av sykdommen.

Den vanligste formen, hereditær ichthyosis vulgaris, rammer en av 300 mennesker og forekommer over hele verden. Den starter i tidlig barnealder, vanligvis i alderen mellom tre og tolv måneder.

De sjeldneste formene rammer kun en av 300.000 individer. Ervervet iktyose er svært sjelden og skyldes en underliggende systemsykdom eller en reaksjon på en medisin. Iktyose forekommer like hyppig hos begge kjønn.

Neste side