Informasjon

Nevrodermatitt

Nevrodermatitt er en irritasjonstilstand med uttalt kløe og utslett på et avgrenset, mindre område. Plagene kommer og går, og synes å forverres i perioder med psykisk stress.

Hva er nevrodermatitt?

Nevrodermatitt (lichen simplex chronicus) er et velavgrenset irritert område med fortykket hud. Typisk for tilstanden er at man har en kløe som gjør at det umulig å la være å klø seg. Og klør man, så skaper det ny kløe - man kommer inn i en vond sirkel. Ofte er man ikke klar over at man stadig driver og klør seg.

Tilstanden er oftest lokalisert til nakken, anklene, hodebunnen, i underlivet, på strekkeflatene til underarmene og rundt endetarmsåpningen hos begge kjønn. Det er ikke uvanlig at pasienten forteller at kløen startet under en periode med stress, angst eller depresjon.

Det er en vanlig tilstand som forekommer i alle aldre, noe hyppigere blant kvinner.

Årsaker til nevrodermatitt

Nevrodermatitt er en reaksjon som oppstår ved stadig kløe på samme sted. Pasienten kommer inn i en ond sirkel der det å klø skaper ny kløe. Underliggende sykdommer kan være annen hudsykdom, systemiske tilstander som medfører kløe (eks. nyresvikt), miljøfaktorer som varme/svette/irritanter, og psykiatriske forstyrrelser som angst, depresjon eller tvangslidelse.

Diagnostikk av nevrodermatitt

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og utslettets karakter. Legen vil dessuten se etter tegn til annen underliggende hudsykdom, og etter tegn til typiske hudforandringer i de vanligste områdene for en slik tilstand.

Behandling av nevrodermatitt

Målet med behandlingen er å stoppe kløen og dempe eller fjerne det irriterende utslettet. Tilstanden kan være ganske vanskelig å behandle, noe som kan skape frustrasjon både hos pasient og lege. Det finnes ingen standardisert behandling, men vanlige tiltak er lokale kortikosteroider, fuktighetskrem, livsstilsmodifikasjoner, eventuelt et lett søvndyssende middel for å dempe nattlig kløe og eventuelt antihistamin mot plagsom kløe - det inntas cirka to timer før leggetid.

Du bør unngå utløsende og forverrende faktorer som tørr eller svært fuktig hud, vedvarende friksjon fra tette eller hudirriterende klær, ev. irriterende hudprodukter. Hudens barriærefunksjon kan gjenopprettes og vedlikeholdes ved hyppige påsmøringer av ikke-parfymerte fuktighetskremer eller lotions, for eksempel umiddelbart etter dusj. Fuktighetsmiddel bør brukes minst to ganger daglig, gjerne hyppigere.

Det er viktig å bryte den onde sirkelen med kløe, og dette kan skje ved bruk av sterke kortisonsalver som demper behovet for å klø seg. I noen tilfeller kan legen sprøyte inn kortison i utslettet. Det finnes også alternative legemidler som kan forsøkes (kalsineurinhemmere, eks. takrolimus). Mekanisk skade av huden må unngås, og det kan være nødvendig med bandasjering i en overgangsperiode. En bandasje representerer en fysisk barriære som kan minske trangen til å klø seg.

Andre alternative behandlingsformer er frysebehandling og lysbehandling.

Det er tendens til at problemet kommer tilbake, enten på samme sted eller et annet sted på kroppen.

Prognose ved nevrodermatitt

Nevrodermatitt er en ofte kronisk og tilbakevendende tilstand som ubehandlet kan bli livslang. Som for andre kløende lidelser, kan behandlingen ha usikker effekt, og livstidsprognosen er vanskelig å forutsi. Behandling kan være nødvendig i måneder og år.

Tilstanden har lett for å blusse opp i perioder med psykisk stress.

Vil du vite mer?