Informasjon

Pityriasis rosea

Pityriasis rosea er et selvbegrensende, ufarlig utslett. Symptomer er symmetrisk, svakt røde, lett skjellende ovale flekker, som ofte er i t-skjorteområdet.

Hva er pityriasis rosea?

Pityriasis rosea kjennetegnes ved symmetrisk utbredelse av et utslett med svakt røde, lett skjellende, ovale flekker som måler fra få millimeter til en til to centimeter. Utslettet sitter gjerne i t-skjorteområdet. Hos 50-80 prosent kommer det først ett større ringformet element, en såkalt primærmedaljong, en til to uker før resten av utslettet kommer. Som regel gir utslettet få plager, men det kan medføre litt kløe de første ukene. Unntaksvis kan tilstanden forekomme på armer og bein, og ikke på kroppen (invers pityriasis rosea).

Primærmedaljong ved pityriasis rosea. Ca. 50-80% observerer en primærmedaljong noen dager til få uker før det generelle utslettet kommer.

Mild form av pityriasis rosea
Mild form av pityriasis rosea

Et mildt tilfelle av pityriasis rosea.

Mer enn 75 prosent av pasientene er mellom 10 og 35 år, med en gjennomsnittsalder på 23 år. Tilstanden forekommer noe hyppigere hos kvinner enn menn, og den rammer ellers friske mennesker.

Årsak til pityriasis rosea

Årsaken er ukjent, men forløp og forekomst på vår og høst kan tyde på at utslettet oppstår som en hudreaksjon på en virusinfeksjon. I noen få tilfeller kan pasienten berette om forutgående luftveisinfeksjon eller diffuse plager som slapphet, hodepine, uvelhet.

Ulike medikamenter kan forårsake pityriasis rosea-liknende utslett. Eks. vismut, captopril, klonidin, difteritoxoid, gull, isotretinoin, metronidazol, D-penicillamin. 

Behandling av pityriasis rosea

Pityriasis rosae. På kroppen er elementenes lengste akse parallell med pasientens ribbein, i folderetningen på huden, noe som ofte ses godt på litt avstand.

Pityriasis rosea. Utslettet har sentral distribusjon, og finnes på kroppen og øvre del av ekstremitetene.

Tilstanden er helt ufarlig og utslettet vil forsvinne uten behandling etter seks til åtte uker, unntaksvis kan det ta tre til seks måneder. Det er imidlertid enkelte ting du kan gjøre selv for å dempe eventuell kløe:

  • Huden bør ikke irriteres - unngå tettsittende klær, ull
  • Unngå mye eller sterk såpe
  • Unngå overdreven dusjing
  • Det kan være lurt å smøre seg med fuktighetskrem
  • Kløe kan behandles med antihistaminer (reisesyketabletter)
  • Ved tørr, skjellende hud kan du forsøke å smøre deg med salisylsyre i vaselin eller olje
  • Naturlig sollys kan virke gunstig

Prognose ved pityriasis rosea

Tilstanden er som nevnt selvbegrensende, helt ufarlig og ikke smittsom. I sjeldne tilfeller (tre prosent) kan utslettet dukke opp senere. Særlig mørkhudete kan få pigmentforandringer der utslettene har vært.

Vil du vite mer?