Informasjon

Ringorm

Diagnostikk

Tinea corporis 2

Ved tinea corporis bør man alltid spørre pasienten om muligheten for smitte fra dyr, spesielt når det foreligger flere elementer.

Diagnosen er vanligvis lett å stille når det foreligger et typisk ringformet utslett. Andre hudlidelser som må utelukkes, er psoriasis og atopisk eksem. Legen vil spørre deg om du har vært utsatt for smitte, blant annet om du har vært i kontakt med dyr som har ringorm. Om nødvendig kan legen skrape av litt hudskjell fra det infiserte området og se på det i mikroskop. Hvis prøven viser sopp, er det grunnlag for anti-soppbehandling. Hvis prøven er negativ, men legen fortsatt mener det er ringorm, kan det være aktuelt å sende inn en hudprøve til et mikrobiologisk laboratorium for dyrkning. Det samme kan være aktuelt dersom tilstanden din ikke bedres med behandling. Svar på en dyrkningsprøve foreligger først etter noen uker.

Forrige side Neste side