Informasjon

Soppinfeksjoner

Diagnostikk

Soppinfeksjoner kan likne en lang rekke andre hudsykdommer. Det er derfor viktig at legen kan forsikre seg om at din tilstand skyldes sopp.

Tinea avdekkes av legen ved at han eller hun skraper av hud fra utslettet og kikker på det i mikroskop. Hår og negler kan undersøkes på samme måte. I mikroskopet kan legen se soppen. Ofte sender legen avskrap eller neglebiter inn til laboratoriet. Ved innsending til mikrobiologisk laboratorium vil man dyrke disse prøvene under betingelser som gjør at om det er sopp, så vil det gro opp sopp - i den skålen det dyrkes i.

Candidainfeksjon avsløres ved å sende prøver inn til dyrkning, eller diagnosen kan ofte stilles ved typisk utseende og lokalisasjon.

Pityriasis versicolor vil også legen kunne se ved å undersøke avskrap i mikroskop. Men også denne tilstanden er ofte så typisk at prøver ikke er nødvendig.

Forrige side Neste side