Informasjon, tilstand

Helvetesild, herpes zoster

Vaksinering

Det finnes to vaksiner mot helvetesild. Den ene inneholder et levende svekket virus, og er vist å kunne omtrent halvere andelen som får sykdommen. Denne vaksinen er lite brukt i Norge.

Det er nå kommet en ny vaksine som ikke inneholder levende virus. Denne er vist å kunne redusere forekomsten av herpes zoster med ca. 90%, og den kan også brukes av personer med sykdommer med svekket immunforsvar (eks. kreftsykdommer og blodsykdommer). Det foregår en såkalt metodevurdering av Folkehelseinstituttet (2022) for å komme fram til en samlet anbefaling for vaksinering mot herpes zoster hos voksne. 

Dersom du har hatt vannkopper og utsettes for ny smitte fra barn med vannkopper, ser det ut til at dette kan ha en slags vaksine-effekt, og redusere risiko for å få helvetesild noe, men ikke like mye som ved vaksinering. 

Forrige side Neste side