Informasjon, tilstand

Helvetesild, herpes zoster

Helvetesild gir ubehag og smerter som kløe, prikking og svie. Utslettet kan bryte ut samtidig med smertene, eller komme etterpå. Personer med helvetesild kan smitte andre med vannkopper.

Hva er helvetesild?

Helvetesild

Helvetesild er et smertefullt utslett som forårsakes av vannkoppeviruset, varicella-zoster virus (VZV). Sykdommen kalles herpes zoster på fagspråket.

Sykdommen starter ofte med lette allmennsymptomer som hodepine, lysskyhet og sykdomsfølelse i 2-3 dager. Deretter merker man ubehag i et avgrenset hudområde i form av kløe, prikking, svie eller smerter. Hudområdet er avgrenset til et mindre område enten i venstre eller høyre kroppshalvdel. Hyppigste lokalisasjon er i brystkasseregionen. Utslettet kan bryte ut samtidig med smertene, men smertene/ubehaget kan i mange tilfeller forutgå utslettet med dager til uker. Foruten på brystkassen kan utslettet komme på halsen, i ansiktet eller ut i armer eller ben.

Vanligvis kommer utslettet i løpet av tre til seks dager etter at smerten/ubehaget startet, et utslett med små blemmer i det aktuelle området. Etter hvert kan blemmene bli fylt med puss, og det kan blø inne i blemmene. Til slutt dannes det skorper på utslettet, og når disse faller av, kan det dannes arr eller oppstå pigmentforandringer. Smertene varierer mye fra person til person, men de kan bli sterke. Som oftest når smertene sitt maksimum i løpet av en uke, for deretter å dabbe av, men dette varierer også. Noen kan ha smerter i ukesvis. Dersom smerten vedvarer mer enn tre måneder, kalles tilstanden postherpetisk nevralgi.

Helvetesild rammer nærmere 30 prosent av befolkningen i løpet av livet. Sykdommen kan forekomme i alle aldersgrupper, men er relativt sjelden hos unge mennesker, og hyppigheten stiger raskt med alderen. De fleste tilfeller er hos personer over 60 år.

Årsaker til helvetesild

Helvetesild skyldes det samme viruset som gir vannkopper, varicella zoster virus (VZV). Man må ha hatt vannkopper tidligere for å kunne få helvetesild.

Etter vannkoppesykdom i barndommen er det noen virus som overlever i en slags dvaletilstand i nerveknuter i ryggmargen. Her kan viruset ligge i årevis uten å gi symptomer. Av ukjent grunn kan viruset plutselig våkne til live og formere seg i en nerve. Nerven blir betent, og dette medfører smerte. Etter hvert følger viruset nervetrådene ut til huden, og skaper betennelse og utslett i huden. I og med at betennelsen spres gjennom en bestemt nervegren, blir det angrepne hudområdet klart avgrenset til denne nervens utbredelse på huden.

I enkelte tilfeller kan sykdommen spre seg fra nerven og utover til andre deler av kroppen, men dette skjer bare hos personer med svekket immunforsvar på grunn av annen sykdom.

Man trodde tidligere at helvetesild kunne være forbundet med underliggende kreftsykdom. Nyere studier har vist at det ikke er noen slik sammenheng.

Diagnostikk av helvetesild

Sykehistorien og de typiske symptomene gjør at diagnosen i typiske tilfeller er enkel å stille. Utslettet er tydelig avgrenset på huden, og de væskefylte blemmene er oftest lett å gjenkjenne. I dagene før utslettet viser seg, kan tilstanden forveksles med andre tilstander som gir smerter.

Behandling av helvetesild

Ved lettere tilfeller kan man behandle med smertestillende midler (paracetamol) og sårsalver. Man bør sørge for å holde utslettet rent og tørt for å unngå infeksjon med bakterier. Sårområdet dekkes med en tørr og luftig bandasje som ikke kleber seg til sårflaten.

Hvis smertene er sterke, anbefales sterkere smertestillende midler, det kan til og med bli behov for morfinliknende preparater. Det anbefales å bruke de smertestillende midlene fast i en periode, slik at smerten holdes mest mulig på avstand. Det kan også være aktuelt å bruke lokalbedøvende salve på utslettet (for eksempel lidokain salve). God smertebehandling de første dagene ser ut til å være av betydning for å forebygge at tilstanden blir langvarig.

Hos personer med kraftige utbrudd, der utslettet angriper øyet, eller hos personer med svekket immunforsvar, anbefales behandling med antivirus-middel. Dette er reseptbelagte tabletter. Medikamentene forkorter forløpet litt dersom man får startet innen to til tre døgn etter at utslettet viste seg. Effekten er ikke svært god, men medisinen kan lindre smerten og forkorte sykdomsforløpet noe. Forskning viser at behandling med antivirusmidler ikke forebygger langvarige smerter.

Vaksinering

Det finnes to vaksiner mot helvetesild. Den ene inneholder et levende svekket virus, og er vist å kunne omtrent halvere andelen som får sykdommen. Denne vaksinen er lite brukt i Norge.

Det er nå kommet en ny vaksine som ikke inneholder levende virus. Denne er vist å kunne redusere forekomsten av herpes zoster med ca. 90%, og den kan også brukes av personer med sykdommer med svekket immunforsvar (eks. kreftsykdommer og blodsykdommer). Det foregår en såkalt metodevurdering av Folkehelseinstituttet (2022) for å komme fram til en samlet anbefaling for vaksinering mot herpes zoster hos voksne. 

Dersom du har hatt vannkopper og utsettes for ny smitte fra barn med vannkopper, ser det ut til at dette kan ha en slags vaksine-effekt, og redusere risiko for å få helvetesild noe, men ikke like mye som ved vaksinering. 

Er det smittefare ved helvetesild?

Personer som har helvetesild, kan ikke smitte andre slik at de får helvetesild. Men blemmene i utslettet inneholder vannkoppevirus, og den syke kan derfor smitte andre med vannkopper. De aller fleste (mer enn 90 prosent) har hatt vannkopper som barn, og vil ikke bli syk ved kontakt med vannkoppevirus. Men dersom en pasient som ikke har hatt vannkopper har alvorlig immunsykdom, eller får behandling med cellegift, kan vannkopper være farlig. I slike tilfeller må man unngå kontakt med personer med helvetesild.

Prognose ved helvetesild

Helvetesild er ikke en farlig eller livstruende sykdom, og tilstanden går over av seg selv. Den kan imidlertid være smertefull, og det er viktig med god smertebehandling.

Betennelsen i huden gir sårdannelse, og hos cirka 50 prosent vil det etterlates arr eller pigmenttap av varierende omfang.

Helvetesild kan kompliseres med vedvarende smerter i måneder eller år etter sykdommen (postherpetisk nevralgi). I en studie fra Island hadde mindre enn to prosent fortsatt plager etter tre måneder. Hos pasienter eldre enn 60 år forekommer langvarige plager noe oftere, men de aller fleste er helt kvitt plagene etter seks måneder. Hos de som plages mest, kan smertene være intense, og de kan utløses av lette hudberøringer. For å forebygge denne komplikasjonen ser det ut til å være viktigst å gi god smertelindring i den akutte fasen.

Ved utbrudd i pannen er det en risiko for infeksjon og skade på øyet. Øyebetennelse med herpes zoster virus skal behandles av øyelege.

Hos personer med svekket immunforsvar kan sykdommen spre seg til indre organer og hjernen. Dette kan være en alvorlig tilstand, og ekstra intensiv behandling kan være nødvendig. Dette gjelder for eksempel pasienter med aids eller kreft.

Vil du vite mer?

Quiz

  • Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om helvetesild!

Illustrasjoner