Informasjon

Rynker

Rynker er en del av hudens naturlig aldring. Huden blir tynnere og mister etter hvert noe av sine elastiske egenskaper. På overflaten vises dette som tynnere eller mer grove rynker.

Hva er rynker?

Rynker er en del av hudens naturlig aldring. Huden blir tynnere og mister etter hvert noe av sine elastiske egenskaper. På overflaten vises dette som tynnere eller mer grove rynker. Alle vil oppleve dette i større eller mindre grad, men personer med lys hud med liten pigmentmengde er mest utsatt.

Årsaker

Arvelige forhold spiller en stor rolle. Hudtypen bestemmes av genene våre. Og den lyse huden som ikke har lett for å bli brun, er mest utsatt for rynkedannelse. Men hos alle skjer det en prosess der blodsirkulasjon, og dermed ernæringen til huden, blir dårligere. Dette fører til at hudens tykkelse avtar.

Røyking vet vi hemmer og ødelegger de fine små blodårene som ernærer huden, og ikke uventet ser en at røykere raskere enn ikke røykere utvikler rynker.

I tillegg til aldring er solstråler den viktigste hudnedbrytende faktoren. Både UVA- og UVB stråler fra solen lager forandringer i underhuden som over tid fører til at huden blir tynnere. Solstråler er ved siden av tobakksbruk de viktigste ytre årsakene til at rynkeproblematikken er økende.

Forebygging

Arven fra våre forfedre kan vi ikke gjøre noe med. De viktigste oppgavene blir derfor å unngå røyk, og å beskytte seg mot unødvendig solbelastning av huden. Den mest effektiv forebyggingen oppnår en ved å holde seg unna solen. Men det er sannsynlig at en kan oppnå mye ved å bruke sunn fornuft i forhold til solen. Det vil si å unngå overdreven soling. Bruk klær som beskytter og solfaktor med høy beskyttelse. Det er usikkert i hvor stor grad rynkeprosessen kan stanses ved slike tiltak, men generell erfaring tyder på at det hjelper.

Behandling

Det er grunn til å gjenta at rynker er normalt og ikke behøver behandles. Men økende oppmerksomhet omkring fasade og kosmetiske forhold medfører at det er et stort marked for slik behandling.

Det finnes medisiner hvor det er dokumentert at huden fortykkes, og spesielt de fine rynkene blir mindre. Best er dokumentasjonen for stoffgruppen retinoider - som blant annet er vitamin A-syre. For å oppnå effekt må man smøre seg daglig over lang tid, minst tre til fire måneder. Deretter er vedlikeholdsbehandling med smøring to til tre dager i uka sannsynligvis tilstrekkelig. Men selv om det er dokumentasjon for denne behandlingen, mangler det god dokumentasjon for hvordan dette utvikler seg over år. Behandlingen er heller ikke uten bivirkninger. Mange blir rød og irritert i huden, spesielt den første behandlingstiden. I Norge er adapalen det eneste registrerte vitamin A-syre preparat til utvendig bruk ved akne.

Noe andre medisiner er også testet ut. Blant annet er det gjort forsøk med kremer som inneholder vitamin C eller vitamin E, men det er ikke vist at disse stoffene har effekt.

Andre behandlingsformer

Kosmetiske klinikker driver reklame for en rekke andre behandlingsmåter. Mest kjent blandt de moderne metodene er kanskje behandling med botulinumtoksin og filler.

Botulinumtoksin er en muskellammende gift som framstilles av noen bakterier, de samme bakteriene som forårsaker botulisme. Dette preparatet brukes i stor stil over hele verden, blant annet for å løse opp i smertefulle krampetilstander hos personer med hjerneskader og lammelser. Men preparatet brukes også mot rynker. Små doser sprøytes inn i muskulatur like under huden og lammer musklene i området. En kan da observere at huden glattes ut og rynker, både grove og fine, blir mindre synlige. Behandlingen er kostbar, og den har begrenset virketid. Innsprøytningene må gjentas opptil flere ganger i året.

Filler er et hyaluronsyre-basert middel som sprøytes inn i områder med furer og rynker. Dette er et romoppfyllende stoff som virker ved at det legger seg i og fyller ut ujevnhetene under huden. Men også dette er kostbart, og stoffet forsvinner over tid slik at behandlingen må gjentas med faste mellomrom.

CO2-laser behandling brukes også ved en del kosmetiske klinikker. Dette er en behandling hvor laserstråler lager en overflatisk brannskade i huden, og dermed ødelegger de ytre hudlagene. Når huden etterpå vokser ut, vil den være glattere og med et yngre utseende. Dette er selvfølgelig en smertefull behandling, og sannsynligvis heller ikke helt ufarlig. I fasen hvor huden er brannskadet, er det muligheter for infeksjoner i huden, og dersom laseren skader for dypt, kan det også bli arrdannelser i huden. Det er heller ikke god dokumentasjon som viser hvordan det går med huden på lengre sikt etter denne typen behandling.

En like drastisk behandling finnes i form av kjemiske stoffer som smøres på huden hvor det lages en etseskade som ødelegger øvre del av huden. Når den akutte skaden er over og det ytterste laget er skallet av, kommer det ny hud som er "yngre" og glattere enn den gamle huden. Også denne behandlingen er smertefull og ikke uten fare for komplikasjoner, og effektene på litt lenger sikt vet en lite om.

Vil du vite mer?