Informasjon

Om solstråler og solfilterkremer

Den beste måten å redusere strålingen på, er ved å unngå å oppholde seg i sola i timene før og etter det tidspunktet sola står høyest, klokka 13 ved sommertid.

Hopp til innhold

UVB og UVA

Det er de kortbølgede ultrafiolette strålene UVB som brenner huden, mens det er de lengre UVA-strålene som vanligvis gir soleksem. UVA kan også brenne huden, men først ved en energimengde som er 1000 ganger høyere enn for UVB. Det har vært antatt at det er UVB som har kreftframkallende effekt i huden, men bildet er ikke lenger entydig. Både UVA og UVB fører til raskere aldringsprosess i huden, en langtidseffekt av UV-bestråling som kalles fotoelding. I motsetning til UVB, spres og absorberes UVA-strålene lite i atmosfæren. I klart vær og solskinn vil UVA-stråledosen variere lite med tiden på døgnet og breddegraden på kloden.

Flere medikamenter kan være fotosensibiliserende, det vil si at de øker følsomheten for UV-bestråling.