Informasjon

Solforbrenning og soleksem, utdypende anbefalinger

Bruk av hydrokortison

Hydrokortisonbehandling av førstegrads solforbrenning angis å være en sikker og effektiv behandling. Men i vitenskapelige studier er gevinsten meget beskjeden. Tiden for fullstendig leging med behandling er vist å være syv til åtte dager, mens fullstendig leging uten behandling er åtte dager. Behandlingens effekt vises først etter tre til fire dager. Det vil si at det er svært liten forskjell i leging med hydrokortison versus ubehandlet leging. Det kan derfor konkluderes med at det ikke skjer noen forverring ved bruk av hydrokortison, men nytteverdien kan være tvilsom.

Ved behandling med hydrokortison ved solforbrenning gjelder det samme som ved annen bruk, det skal påføres i tynt lag og i henhold til de anbefalte dosene og kun i en kortere tidsperiode.

Studier viser heller ikke særlig bedre effekt av sterkere kortisonsalver eller -kremer.

Forrige side Neste side