Informasjon

Solforbrenning og soleksem, utdypende anbefalinger

Bruk av bedøvende midler

I Norge er Xylocain liniment 3 prosent og Xylocain salve 5 prosent unntatt fra reseptplikt. Begge har indikasjon smerte- og kløestillende ved for eksempel solforbrenning, manetforbrenning med mer. Det anbefales å følge de angitte doseringer nøye, da store doser eller korte opphold mellom hver dose kan føre til at stoffet tas opp i kroppen og kan gi bivirkninger.

Allergisk kontakteksem kan oppstå etter bruk av slike reseptfrie lokalbedøvende midler. Dersom du vet at du reagerer allergisk på Xylocain, bør du ikke bruke midlet. Du må ikke overskride de anbefalte doser, og bruken av Xylocain må avsluttes umiddelbart ved minste tegn på utslett.

Hvis Xylocian brukes riktig, er det et sikkert og effektivt produkt for smertelindring og mot kløe.

Forrige side Neste side