Informasjon

Solforbrenning og soleksem, utdypende anbefalinger

Aloe Vera

Aloe Vera inneholder stoffer som det hevdes har en legende effekt på skadet hud, deriblant på solforbrenning og soleksem, men det er meget varierende resultater forskningsstudier. Noen mener det fremmer legingsprosessen og andre mener det hindrer den. Dette kan skyldes variasjoner i plantens geografiske opprinnelse og variasjoner i aktive stoffer i plantene.

Aloe vera

Aloe vera gel er et godkjent naturlegemiddel i blant annet Danmark, hvor indikasjonen er behandling av lettere forbrenninger, solforbrenning, frostskader og mindre sår. Det hevdes å fremme fortykningen av skadet hud og vurderes som sikker ved lokal bruk. Om det har en virkning på solforbrenning eller soleksem er ikke vitenskapelig dokumentert. Det har en umiddelbar kjølende effekt, og dette kan være behagelig ved forbrent hud. Det skal bemerkes at det er viktig å skille mellom aloe gel og aloe juice/aloe lateks, da de sistnevnte inneholder giftstoffer.

Forrige side Neste side