Informasjon

Anhidrose -manglende evne til å svette

Temaside om Korona

Årsaker

Hud med svettekjertel

Anhidrose inntrer når svettekjertlene dine stopper å virke, noe som kan skyldes en rekke årsaker.

Nerveskade:

  • Det autonome nervesystemet regulerer ikke viljestyrte prosesser som fordøyelse, hjerteslag, blodtrykk og kroppstemperatur. Skader på nervene som kontrollerer dette systemet, kan påvirke funksjonen til svettekjertlene.
  • Mange sykdommer kan skade det autonome nervesystemet, som Ross syndrom (en perifer nervesykdom), diabetes, alkoholisme, Parkinsons sykdom, multippel system atrofi (en tiltakende nevrodegenerativ sykdom), multippel sklerose, amyloidose (skyldes avleiring av amyloide proteiner i organene), Sjøgrens syndrom (som forårsaker tørre øyne og munn), småcellet lungekreft, sjeldne stoffskiftesykdommer som Fabrys sykdom og Horners syndrom (som skader nervene til ansiktet og øynene).
  • Ryggmargsskader forstyrrer den termoregulerende svettingen til kroppen nedenfor skadenivået.

Hudskader:

  • Tilstoppede svettekanaler. Hudsykdommer eller tilstander som blokkerer svettegangene er den vanligste årsaken til anhidrose.
  • Hudskader. Fysisk skade mot huden, særlig etter alvorlige forbrenninger, kan varig skade svettekjertlene.

Visse medisiner:

  • Mange reseptmedisiner mot hjertesykdommer og høyt blodtrykk, blærekontroll, kvalme og psykiatriske tilstander - kan redusere svettingen. Det gjelder særlig medikamenter med såkalt antikolinerg effekt.
  • Evnen til å svette normaliseres når medikasjonen stoppes. Hvis du utvikler anhidrose etter å ha startet med en ny medisin, må du kontakte legen.

Arvelige faktorer:

  • Noen arvelige tilstander gjør at svettekjertlene ikke fungerer som de skal. Hyperhidrotisk ektodermal dysplasi, en arvet tilstand, får kroppen til å utvikle bare noen få, hvis noen, svettekjertler.

Dehydrering:

  • Dette inntrer når kroppen ikke har nok væske til å utføre sine normale funksjoner. I de alvorligste tilfellene, kan dehydreringen påvirke evnen din til å svette.
  • Dehydrering kan forårsakes av for eksempel intens diare og brekninger, svært høy feber, uttalt svette uten at væsketapet erstattes, økt vannlating - ofte som et resultat av ikke diagnostisert eller ukontrollert diabetes mellitus eller diabetes insipidus, alkohol og visse medikamenter som vanndrivende, antihistaminer, blodtrykksmedisiner og visse midler som brukes i psykiatrien.
Forrige side Neste side