Informasjon

Anhidrose -manglende evne til å svette

Anhidrose er manglende evne til å svette normalt. Når du ikke kan svette, klarer ikke kroppen å kjøle seg ned, noe som kan føre til overoppheting og noen ganger til heteslag - en potensielt dødelig tilstand.

Komplikasjoner

Varmerelaterte sykdommer er de alvorligste komplikasjonene til anhidrose. Barn er særlig sårbare fordi deres kjernetemperatur stiger raskere enn hos voksne, og de skiller ut overskuddsvarme mindre effektivt. Alle barn bør følges nøye med henblikk på overoppheting, men ekstra forhåndsregler må tas hvis et barn har anhidrose.

Varmerelaterte problemer er:

  • Hetekramper. Disse muskelkrampene, som strammer musklene i bena, armene, magen og ryggen, er generelt mer smertefulle og langvarige enn de typiske nattlige leggkrampene.
  • Varmeutmattelse. Symptomer som svarkhet, kvalme og rask puls, starter gjerne etter tung arbeid eller trening. Enhver person med heteutmattelse bør følges nøye fordi symptomene raskt kan bli verre.
  • Heteslag. Denne livstruende tilstanden inntrer når kroppstemperaturen når 40 grader Celsius eller høyere. Hvis ikke tilstanden behandles umiddelbart, kan heteslag forårsake hallusinasjoner, tap av bevissthet, koma og endog død.
Forrige side Neste side