Informasjon

Anhidrose -manglende evne til å svette

Anhidrose er manglende evne til å svette normalt. Når du ikke kan svette, klarer ikke kroppen å kjøle seg ned, noe som kan føre til overoppheting og noen ganger til heteslag - en potensielt dødelig tilstand.

Temaside om Korona

Hva er anhidrose?

Anhidrose kalles også hypohidrose (nedsatt svetteevne). Tilstanden kan være vanskelig å diagnostisere. Mild anhidrose går ofte uoppdaget, og en lang rekke faktorer kan forårsake tilstanden, inkludert hudskade og visse sykdommer og medisiner. Anhidrose kan være en arvelig tilstand, eller den kan oppstå senere i livet. Behandling av anhidrose vil rette seg mot den underliggende årsaken, hvis en sådan kan finnes.

Symptomer

Symptomer og tegn på anhidrose er:

 • Lite eller ingen svette
 • Svimmelhet
 • Muskelkramper eller -svakhet
 • Sterke rødmetendens
 • Føler seg varm

Manglende svette kan opptre:

 • Over det meste av kroppen
 • På et enkelt område
 • Flekkvis
 • Områder uten anhidrose kan prøve å kompensere ved å produsere mer svette, så det er mulig å svette kraftig på en del av kroppen og svært lite eller ingenting andre steder.

Anhidrose som omfatter store deler av kroppen, hindrer avkjøling av kroppen, så intens fysisk aktivitet eller arbeid i varmt vær kan forårsake hetekramper, heteutmattelse og endog heteslag.

Anhidrose kan oppstå av seg selv eller som et av flere symptomer og tegn på en annen tilstand, som diabetes, nevropati eller psoriasis.

Når bør du søke lege

Hvis du bare såvidt svetter, selv om det er varmt og du arbeider eller trener intenst, bør du kontakte lege. Det samme gjelder hvis du merker at du svetter klart mindre enn før. Fordi anhidrose øker risikoen for heteslag, bør du kontakte lege dersom du merker tegn til varmerelatert sykdom, som svakhet, kvalme, svimmelhet, rask puls, gåsehud på tross av at temperaturen rundt deg er høy.

Årsaker

Hud med svettekjertel

Anhidrose inntrer når svettekjertlene dine stopper å virke, noe som kan skyldes en rekke årsaker.

Nerveskade:

 • Det autonome nervesystemet regulerer ikke viljestyrte prosesser som fordøyelse, hjerteslag, blodtrykk og kroppstemperatur. Skader på nervene som kontrollerer dette systemet, kan påvirke funksjonen til svettekjertlene.
 • Mange sykdommer kan skade det autonome nervesystemet, som Ross syndrom (en perifer nervesykdom), diabetes, alkoholisme, Parkinsons sykdom, multippel system atrofi (en tiltakende nevrodegenerativ sykdom), multippel sklerose, amyloidose (skyldes avleiring av amyloide proteiner i organene), Sjøgrens syndrom (som forårsaker tørre øyne og munn), småcellet lungekreft, sjeldne stoffskiftesykdommer som Fabrys sykdom og Horners syndrom (som skader nervene til ansiktet og øynene).
 • Ryggmargsskader forstyrrer den termoregulerende svettingen til kroppen nedenfor skadenivået.

Hudskader:

 • Tilstoppede svettekanaler. Hudsykdommer eller tilstander som blokkerer svettegangene er den vanligste årsaken til anhidrose.
 • Hudskader. Fysisk skade mot huden, særlig etter alvorlige forbrenninger, kan varig skade svettekjertlene.

Visse medisiner:

 • Mange reseptmedisiner mot hjertesykdommer og høyt blodtrykk, blærekontroll, kvalme og psykiatriske tilstander - kan redusere svettingen. Det gjelder særlig medikamenter med såkalt antikolinerg effekt.
 • Evnen til å svette normaliseres når medikasjonen stoppes. Hvis du utvikler anhidrose etter å ha startet med en ny medisin, må du kontakte legen.

Arvelige faktorer:

 • Noen arvelige tilstander gjør at svettekjertlene ikke fungerer som de skal. Hyperhidrotisk ektodermal dysplasi, en arvet tilstand, får kroppen til å utvikle bare noen få, hvis noen, svettekjertler.

Dehydrering:

 • Dette inntrer når kroppen ikke har nok væske til å utføre sine normale funksjoner. I de alvorligste tilfellene, kan dehydreringen påvirke evnen din til å svette.
 • Dehydrering kan forårsakes av for eksempel intens diare og brekninger, svært høy feber, uttalt svette uten at væsketapet erstattes, økt vannlating - ofte som et resultat av ikke diagnostisert eller ukontrollert diabetes mellitus eller diabetes insipidus, alkohol og visse medikamenter som vanndrivende, antihistaminer, blodtrykksmedisiner og visse midler som brukes i psykiatrien.

Risikofaktorer

Visse risikofaktorer øker sjansen for anhidrose:

 • Alder. Ettersom du blir eldre, vil evnen til å svette normalt avta, vanligvis fordi kroppen har økte vansker med å regulere temperaturen.
 • Visse helseproblemer. Enhver medisinsk tilstand som skader det autonome nervesystemet, øker risikoen for problemer med svettekjertlene. Diabetes er en vanlig tilstand som kan forårsake nerveskader, men en rekke andre sykdommer kan skade båder nerver og svettekjertler, ofte i avgrensede områder som på bena og i ansiktet.
 • Hudsykdommer. Mange sykdommer som irriterer eller gjør huden betent, påvirker også svettekjertlene. Anhidrose kan opptre ved en rekke hudsykdommer som psoriasis, eksfoliativ dermatitt - som er kjennetegnet ved uttalt avskalling av huden; varmeutslett; sklerodermi - som gir hard, tykk hud; og iktyose - ekstremt tørr, skjellende hud.
 • Arvelige faktorer. Mutasjoner i visse gener kan skape tilstander som påvirker svettekjertlene.

Komplikasjoner

Varmerelaterte sykdommer er de alvorligste komplikasjonene til anhidrose. Barn er særlig sårbare fordi deres kjernetemperatur stiger raskere enn hos voksne, og de skiller ut overskuddsvarme mindre effektivt. Alle barn bør følges nøye med henblikk på overoppheting, men ekstra forhåndsregler må tas hvis et barn har anhidrose.

Varmerelaterte problemer er:

 • Hetekramper. Disse muskelkrampene, som strammer musklene i bena, armene, magen og ryggen, er generelt mer smertefulle og langvarige enn de typiske nattlige leggkrampene.
 • Varmeutmattelse. Symptomer som svarkhet, kvalme og rask puls, starter gjerne etter tung arbeid eller trening. Enhver person med heteutmattelse bør følges nøye fordi symptomene raskt kan bli verre.
 • Heteslag. Denne livstruende tilstanden inntrer når kroppstemperaturen når 40 grader Celsius eller høyere. Hvis ikke tilstanden behandles umiddelbart, kan heteslag forårsake hallusinasjoner, tap av bevissthet, koma og endog død.

Diagnostikk

Legen vil mistenke anhidrose på bakgrunn av symptomene og tegnene. Det kan være nødvendig å henvise deg til en spesialist som kan ta visse tester for å bekrefte diagnosen. Ulike former for svettetester der små elektroder plasseres på underarmen, leggen eller foten for å aktivere nerver som forsyner svettekjertlene. Mengden svette som produseres med denne stimuleringen, blir så målt.

I noen tilfeller finner legene ikke årsaken til anhidrosen.

Behandling

Behandling er ikke alltid påkrevd. Anhidrose som påvirker bare en del av kroppen, er vanligvis ikke noe problem og behøver ikke behandles. Men store områder med nedsatt svette kan være livstruende. Behandling kan finnes for den underliggende tilstanden.

Behandling av varmerelaterte problemer. Overoppheting trenger umiddelbar behandling for å forhindre at tilstanden blir verre.

Hetekramper krever hvile og avkjøling. Drikk kjølig fruktjuice eller en sportsdrikk som inneholder elektrolytter. Få medisinsk behandling hvis krampene blir verre eller ikke stanser i løpet av en time. Vent flere timer før du gjenopptar anstrengende aktiviteter.

Varmeutmattelse. Når noen utvikler symptomer på varmeutmattelse som kvalme, svimmelhet og rask hjertebank, gjelder det å være rask: Flytt personen inn i skyggen eller i et værelse med luftavkjøling og la vedkommende ligge med bena lett hevet. Løs på klærne og fjern eventuelle tyngre/varme klær. La vedkommende drikke kjølig, men ikke iset, vann eller sportsdrikke som inneholder elektrolytter. Spray personen med kaldt vann eller bruk svamp. Hvis tilstanden ikke bedrer seg raskt, ring 113 og tilkall ambulanse.

Heteslag. Heteslag krever øyeblikkelig medisinsk hjelp. Tilstanden kan bli dødelig om den forblir ubehandlet. Inntil hjelp ankommer flyttes personen til et skyggefylt sted eller til et luftavkjølt rom. Start nedkjølingen ved å spraye huden med vann eller pakk personen inn i våte håndklær eller laken, og bruk en vifte til å øke luftsirkulasjonen.

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Mayo Clinic. Anhidrosis. Dec 13, 2014.
 • Cheshsire WP, Freeman R. Anhidrosis and hypohidrosis. Medscape. Semin Neurol 2003; 23 (4).
 • Tay LK, et al. Acquired idiopathic anhidrosis: A diagnosis often missed. Journal of the American Academy of Dermatology. 2014;71:499.