Informasjon

Svetteplager fra armhulene

Unormalt sterk svetting plager mellom én til fem prosent av befolkningen. Målet med behandlingen er å redusere svetteproduksjonen til et akseptabelt nivå eller treffe tiltak som gjør det til å leve med.

Hva er svetteplager fra armhulene?

Økt svetting fra armhulene (aksillær hyperhidrose) er et ganske vanlig fenomen uten kjent årsak. For de fleste er det et problem som kan være brysomt under stress eller ved sterke følelser - som i spenningsfylte situasjoner og ved angst. Overdreven svetting kan deles inn i lokal og generell svettetendens. De lokale formene av overdreven svetting kan i tillegg til armhulene, omfatte håndflater, fotsåler og hode. Dette kalles også primær lokal hyperhidrose.  

Vi regner med at 0,5-1 prosent av befolkningen sjeneres av unormal sterk svetting fra armhulene.

Neste side