Informasjon

Svetteplager fra armhulene

Prognose

Tilstanden er livslang. Behandling kan dempe plagene delvis eller helt i kortere eller lengre perioder.

Forrige side Neste side