Informasjon

Torakoskopisk sympatektomi

Det sympatiske nervesystemet er en del av nervesystemet som styrer prosesser i kroppen som menneskets vilje ikke har kontroll over. Overskjæring av sympatiske nervetråder kan redusere håndsvette og plagsom ansiktsrødming.

Hva er torakoskopisk sympatektomi?

Det sympatiske nervesystemet er den delen av nervesystemet som styrer prosesser i kroppen som menneskets vilje ikke har kontroll over. I brysthulen (thorax) passerer en "bunt" av disse nervetrådene på hver side av ryggsøylen, i de såkalte sympatiske grensestrengene. Overskjæring av den sympatiske strengen i brysthulen kan redusere håndsvette og plagsom ansiktsrødming. Inngrepet foregår gjennom et endoskop (torakoskop) - et bøyelig rør med egen lyskilde og der operasjonsinstrumenter kan føres inn gjennom skopet. Virkningen av torakoskopisk sympatektomi varierer fra pasient til pasient, og det er registrert mange bivirkninger.

De hyppigste indikasjonene for torakoskopisk sympatektomi er i dag uttalt håndsvette og ansiktsrødming.

Bakgrunnen for inngrepet er at øvre del av den sympatiske grensestrengen har nerveforsyning til blodårer og svettekjertler i armene og ansiktet, og den har også nervetråder som går til og fra hjertet.

Håndsvette og ansiktsrødme

Rødming

Uttalt ansiktsrødming og håndsvette kan av mange pasienter oppfattes som stigmatiserende. De snakker nødig om problemet, selv til nære pårørende og venner. Håndsvette kan debutere i barneårene, men hyppigst kommer svette- og rødmeplagene i pubertetsalderen. Mange opplever at plagene blir verre med årene. Hendene er ofte så våte at det drypper av dem. Rødmingen er en plutselig sterk ansiktsrødfarge som kommer brått og uventet i situasjoner som egentlig ikke er pinlige. Plagene kan føre til sosial isolering og gå utover både utdanning og yrkeskarriere.

Torakal sympatektomi

Torakal sympatektomi er et inngrep hvor man ved hjelp av kikkehullsteknikk kutter den sympatiske grensestrengen høyt oppe i brysthulen (på nivå T2 -T3). Inngrepet gjøres i narkose og krever ett døgns innleggelse i sykehus. Håndsvette og ansiktsrødming er den vanligste indikasjonen for å gjøre dette inngrepet.

Torakal sympatektomi er et inngrep som kun utføres hos pasienter med alvorlige symptomer og betydelig nedsatt livskvalitet. Inngrepet innebærer en klar risiko for komplikasjoner. Kirurgene er derfor tilbakeholdne med å utføre inngrepet.

Behandlingsresultatene

Det foreligger ingen studier av beste kvalitet (randomiserte, kontrollerte forsøk) som vurderer denne behandlingen mot annen behandling. Men det angis i flere studier at inngrepet kan medføre opptil 90 prosent reduksjon av håndsvette, og de fleste blir også kvitt sine rødmeplager.

Problemet med operasjonen er at både effekt og bivirkninger er vanskelig å forutsi, og det er en betydelig risiko for bivirkninger. Den vanligste bivirkningen er økt kroppssvette. Man blir altså kvitt svettingen i hendene, men får mer svetteproblemer på kroppen ellers. Det er også noen pasienter som får smerter svarende til operasjonsområdet. Operasjonen fører hos noen til redusert pulsfrekvens, og en opplevelse av at kondisjonen svekkes.

I prinsippet er det ikke mulig å omgjøre en slik operasjon. Derfor er det svært viktig at alle sider ved inngrepets mulige positive og negative sider diskuteres og vurderes omhyggelig av lege og pasient.

Det er mulig å gjøre en midlertidig blokkering av nerven ved å sprøyte et lokalbedøvende middel gjennom et torakoskopisk inngrep. På den måten kan det i noen tilfeller være mulig å observere hvilken effekt tiltaket har før det blir gjort permanent.

Vil du vite mer?