Informasjon, tilstand

Akutt bekkeninfeksjon

Forebyggende tiltak

Bruk av kondom virker forebyggende mot seksuelt overførte infeksjon og dermed mot bekkeninfeksjoner. 

Screeningundersøkelse for klamydiainfeksjon hos unge kvinner og kvinner i risikogrupper er et mulig forebyggende tiltak. Screening innebærer at legen rutinemessig tar klamydiaprøve som en del av den gynekologiske undersøkelsen uten at det behøver å foreligge mistanke om slik infeksjon. Forskning fra andre land viser at screening gir nedgang i antall tilfeller med bekkeninfeksjon. I Norge anbefales klamydiascreening i forbindelse med provosert abort og av kvinner under 25 år i forbindelse med graviditet, partnerbytte eller før innsetting av spiral.

Forrige side Neste side