Informasjon, tilstand

Akutt bekkeninfeksjon

Temaside om Korona

Forebyggende tiltak

Bruk av kondom virker forebyggende mot bekkeninfeksjoner. 

Klamydiascreening av unge kvinner er et mulig forebyggende tiltak. Screening innebærer at legen rutinemessig tar klamydiaprøve som en del av den gynekologiske undersøkelsen uten at det behøver å foreligge mistanke om slik infeksjon. Forskning fra andre land viser at screening gir nedgang i antall tilfeller med bekkeninfeksjon. I Norge anbefales klamydiascreening av kvinner under 25 år i forbindelse med graviditet, etter partnerbytte eller før innsetting av spiral.

Forrige side Neste side