Informasjon, tilstand

Akutt bekkeninfeksjon

Prognosen

De fleste blir friske etter behandling med antibiotika. Hos omtrent en av fem oppstår det skade på egglederne som følge av infeksjonen. Dette medfører økt risiko for nye infeksjoner, infertilitet, kroniske bekkensmerter og svangerskap utenfor livmoren.

I noen tilfeller oppstår såkalt bekkenabscess. Dette er et hulrom med ansamling av infeksjonsmateriale, altså en byll. I slike tilfeller vil antibiotika alene ofte ikke være tilstrekkelig. Operasjon er nødvendig for å fjerne byllen.

Det er anslått at én til to av ti kvinner blir infertile (mister evnen til å få barn på vanlig måte) etter første episode med bekkeninfeksjon. Risikoen øker etter flere episoder med akutt bekkeninfeksjon.

Animasjon av bekkeninfeksjon
Forrige side Neste side