Informasjon, tilstand

Betennelse i bitestikkelen

Betennelse i bitestikkelen fører til smertefull hevelse i pungen og skyldes vanligvis spredning av bakterier fra urinrør eller urinblære.

Hva er epididymitt?

Epididymitt er en betennelse i bitestikkelen. Bitestikkelen er lokalisert til over- og baksiden av testikkelen. Typiske symptomer ved akutt betennelse i bitestikkel er:

Testikkelens anatomi
Testikkelens anatomi
  • Over en til to dager gradvis økende hevelse og smerter i en av bitestiklene, det vil si i pungen. Smerten stråler ofte opp i magen.
  • Frysninger og feber på mellom 39 og 40° C kan forekomme.
  • Hos enkelte oppstår svie i urinrøret og hyppig vannlating, og av og til utflod fra urinrøret, i noen tilfeller også blod i urinen.

Tilstanden forekommer først og fremst etter puberteten, men den kan forekomme helt ned til barnealder. Det er en relativt sjelden tilstand. Årlig forekommer epididymitt hos ca. 1 per 1000 gutter i alderen 2 til 13 år. Cirka 25 prosent av disse får tilbakefall innen fem år. Blant voksne menn opptrer vel 40 prosent av tilfellene i aldersgruppen 20 til 30 år.

Årsaker

Epididymitt skyldes vanligvis en bakterieinfeksjon. De samme bakteriene som kan medføre blærekatarr eller urinrørsbetennelse, kan også spres til bitestiklene. Epididymitt er ofte en komplikasjon til kjønnssykdommer forårsaket av bakteriene klamydia eller gonoré.

Epididymitt kan, særlig hos eldre menn, også være en komplikasjon til inngrep (operasjon, kateterisering, undersøkelse) i urinveiene. Forklaringen kan også være en forstørret prostatakjertel hos menn over 65 år.

Hos unge gutter og ungdommer kan epididymitt oppstå etter infeksjon med virus (enterovirus, adenovirus). Det hender også at man kan få en forbigående betennelse med hevelse og smerte i en bitestikkel to til tre dager etter et traume mot skrittet, men dette er ingen infeksjon med mikrober.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av typiske symptomer og funn. Ved å kjenne på pungen kan legen skille hevelse i bitestikkel fra hevelse av testikkelen (orkitt). Legen vil sjekke for kjønnssykdommer i urinprøve, og også teste for vanlig urinveisinfeksjon.

Andre undersøkelser kan være aktuelle dersom det er usikkerhet med hensyn på diagnosen, eller dersom behandlingen ikke hjelper som den skal. Aktuelle undersøkelser er da blodprøver og ultralyd.

Behandling

Årsaken er i de fleste tilfeller en bakterieinfeksjon, og en infeksjon i en bitestikkel kan bli så kraftig at legen starter med et antibiotikum før man vet nøyaktig hvilken type bakterie som er årsaken. I tillegg anbefales ro/avlastning i den mest akutte fasen. Det gir symptomlindring å løfte opp pungen noe. Smertestillende eller betennelsesdempede middel (NSAID) kan være påkrevd for å lindre tilstanden. I noen tilfeller kan det bli nødvendig med innleggelse i sykehus.

I sjeldne tilfeller kan tilstanden vare i flere måneder, og den betegnes da kronisk epididymitt. Her er behandlingen NSAID i to uker og smertestillende behandling og tiltak for å løfte opp pungen.

Prognose

Sykdommen fører sjelden til komplikasjoner. Behandlingen er nesten alltid effektiv. Symptomene går gjerne raskt tilbake med riktig antibiotikabehandling, men et visst ubehag kan vedvare i flere uker etterpå. Ufullstendig behandling av sykdommen kan i verste fall føre til redusert fertilitet (redusert evne til å få barn).

Vil du vite mer?