Informasjon

Kronisk borreliose?

Gjentatte betennelser i få eller flere ledd kan forekomme i etterforløpet av en borreliainfeksjon og kan medføre en kronisk leddbetennelse (artritt). Men ekspertene avviser å kalle det kronisk borreliose.

Borreliose er en lokal eller generell infeksjonssykdom som hos mennesker er forårsaket av bakterien Borrelia. Infeksjonen overføres via flåttbitt. Forskning viser at 10-40 prosent all flått er bærere av Borrelia-bakterien, og de kan dermed påføre mennesker denne infeksjonen.

Tidlig og avgrenset borreliose arter seg som et utslett (erythema migrans) og utgjør sannsynligvis 95 prosent av alle tilfeller av borreliose. Under 5 prosent av tilfellene er utbredt og generell sykdom. Det skilles mellom tidlig og sent stadium av borreliose.

Et stridsspørsmål innenfor medisinen er om det forekommer en kronisk form for borreliose.

Senmanifestasjon av borreliose

Det skilles mellom to hovedformer:

  • Tilbakevendende leddbetennelser
  • Sen nevroborreliose

Gjentatte betennelser i få eller flere ledd kan forekomme i etterforløpet av en borreliainfeksjon og kan medføre en kronisk leddbetennelse (artritt). Ubehandlet tidlig borreliose-artritt gir i inntil 60 prosent av tilfellene overgang til en langtrukken, kronisk leddbetennelse i få eller flere ledd.

Sen nevroborreliose utgjør færre enn 5 prosent av nevroborreliosepasientene. Det foreligger da tegn på betennelse i hjernen (encefalitt) eller både i ryggmarg og hjerne (encefalomyelitt). Forskerne mener denne betennelsen sannsynligvis ikke skyldes aktiv infeksjon med bakterier, men en betennelsesreaksjon uten tilstedeværelse av bakterier, det legene kaller en inflammasjon. Symptomene kan være:

  • Spasmer - langvarige, ukontrollerte og seige sammentrekninger av muskler, avbrutt av korte pauser
  • Ataksi - ustødige og dårlig koordinerte bevegelser
  • Vannlatingsproblemer
  • Vedvarende utslett på strekkesiden av en arm eller et bein

Kronisk borreliose?

Finnes det en kronisk form for borreliose? Norske og internasjonale eksperter på borreliose avviser dette. Det finnes ingen studier som oppfyller anerkjente vitenskapelige kriterier, som kan dokumentere at en slik tilstand er en realitet.

Selv-utnevnte borrelioseeksperter hevder likevel hardnakket at kronisk borreliose er en vanlig komplikasjon til borreliose. Typisk for denne gruppen "eksperter" er at de benytter utradisjonelle diagnosemetoder som forkastes av de medisinske vitenskapelige miljøene. Kvasi-ekspertene benytter kriterier og metoder som er uforenlige med god forskning. Disse "ekspertene" hevder at borreliose er en snikende, lumsk, truende, allstedsværende og utbredt sykdom som er vanskelig å diagnostisere og som ofte ikke lar seg helbrede. De samme "ekspertene" har framsatt falske anklager om korrupsjon og konspirasjoner, drevet trakassering og framsatt trusler. Publikum villedes ved at denne gruppen forkaster resultatene fra vitenskapelig forskning og metoder.

Forskning utført med anerkjente metoder konkluderer at det ikke finnes bevis for symptomatisk, "kronisk borreliose"-infeksjon etter adekvat behandling.