Informasjon

Katteklorfeber

Katteklorfeber er som navnet tilsier, en infeksjon som skyldes bitt eller kloring av en katt. Tilstanden er sjelden i Norge. Den kan gi sårdannelse og hovne lymfeknuter, og den går i de fleste tilfeller over av seg selv.

Temaside om Korona

Hva er katteklorfeber?

Katteklorfeber (cat scratch fever, catscratch disease) er en bakterieinfeksjon hos mennesker forårsaket av kloring eller bitt av katt. Sykdommen er langvarig, men den går over av seg selv i de aller fleste tilfeller.

Årsaken til infeksjonen er bakterien Bartonella henselae. Dette er en bakterie som kan finnes i kattens munnhule eller på hud og klør. Hos katten er bakterien ikke sykdomsfremkallende. Når katten biter eller klorer, kan bakterien få feste under huden hos mennesket. Den typiske reaksjonen i huden er at det gradvis dannes et eller flere små sår der hvor bakterien holder til. Sårene kan utvikles til små puss-blemmer. Kroppens immunforsvar blir gradvis alarmert, og etter 1-3 uker vil i typiske tilfeller en eller flere av de nærmeste lymfeknutene bli betent, det vil si hovne opp og bli røde og ømme. I denne fasen kan det forekomme forbigående feber.

Uvanlig sykdom

I Norge er det bare hos et mindretall av kattene man finner bakterien Bartonella, og sykdommen er sjelden og lite omtalt her i landet. I andre land er forekomsten mye høyere. I USA angis ca. 9 tilfeller per 100.000 innbyggere, det vil si cirka 24.000 tilfeller hvert år. Det synes å være høyest forekomst i land med varmt og fuktig klima. Bakterien finnes hyppigere hos kattunger enn hos voksne katter.

Behandling

Det typiske forløpet av sykdommen er at det tar 1-3 uker fra man blir bitt og får bakterien i huden, til sårene i huden dukker opp. Etter ytterligere 1-3 uker kommer det hevelse i lokale lymfekjertler. Noen plages også av muskelsmerter og leddsmerter. Denne situasjonen vedvarer i 2-3 måneder før sykdommen gradvis går tilbake uten behandling.

Det er observert i noen få studier at forløpet av sykdommen kan forkortes ved å gi antibiotika. Men man er urolig for at dette kan føre til utvikling av motstandsdyktige bakterier (resistens), og den generelle anbefalingen er derfor at sykdommen skal få gå over av seg selv. Det har også vist seg at gjennomgått infeksjon ser ut til å gi varig immunitet. Man får med andre ord ikke sykdommen to ganger.

I noen få tilfeller, mindre enn 10 prosent, kan bakterien spres utenfor lymfesystemet. Dette fører til kraftigere plager og mer alvorlig sykdom med høy feber, redusert appetitt og svekket allmenntilstand. Bakterien kan også medføre infeksjon på hjerteklaffer (endokarditt). I de alvorlige tilfellene anbefales behandling med antibiotika. 

Utsiktene til å bli helt frisk, med eller uten behandling, er gode.

Vil du vite mer?

  • Katteklorfeber (cat scratch fever) - for helsepersonell

Kilder

Referanser

  1. Ressner RA, Horvath LL, Drayton JR. Catscratch disease. The medscape journal, emedicin 2006.
  2. Bass JW, Freitas BC, Freitas AD. Prospective randomized double-blind placebo-controlled evaluation of azithromycin for treatment of cat-scratch disease. Pediatr Infect Dis 1998; 17: 447. PubMed
  3. Spach DH, Kaplan SL. Treatment of cat scratch disease. UpToDate 2009; 17.1. UpToDate
  4. Klotz SA, Ianas V, Elliott SP. Cat-scratch disease. Am Fam Physician 2011; 83: 152-55. American Family Physician