Informasjon

Leverabscess - byll i leveren

Leverabscess er en sjelden tilstand. Den forekommer som en komplikasjon til en bukhinnebetennelse der bakterier slår seg ned i leveren, forårsaker en betennelse og danner en byll.

Hva er en leverabscess?

En abscess er det samme som en byll, en ansamling av verk/puss ved en betennelse. I de fleste tilfeller er underliggende årsak en bakterieinfeksjon, en såkalt pyogen abscess.

Lever og galleblære

Under spesielle omstendigheter kan leveren bli sete for betennelser, og det kan danne seg en eller flere leverabscesser. I de fleste tilfeller er dette en pyogen leverabscess, altså en infeksjon med bakterier. Et annet eksempel på abscess i leveren er amøbeabscess som skyldes den tropiske sykdommen amøbiasis.

Leverabscess er en sjelden tilstand. Det angis å forekomme ca. 2 tilfeller per 100.000 innbyggere per år.

Årsak

En pyogen leverabscess oppstår vanligvis som følge av bukhinnebetennelse (peritonitt) etter lekkasje av tarminnhold ut i buken, for eksempel fra et hull i magesekk eller tarm - noe som kan oppstå i forbindelse med endoskopi eller som følge av en kreftsvulst. Infeksjonen kan spre seg til leveren via blodårer i buken som går til leveren. I andre tilfeller kan bakterier spre seg via galleveiene og inn til leveren. Unntaksvis kan det oppstå leverabscess i forbindelse med at bakterier fraktes med blodet fra en kilde et annet sted i kroppen (spredning av systemisk infeksjon).

Symptomer

I mange tilfeller er det en forhistorie med en nylig gjennomgått operasjon i magen eller endoskopisk undersøkelse av tarm eller magesekk. Hos noen kan bakgrunnen være en kreftsvulst i magetarmkanalen som har utviklet seg over tid.

Symptomene kommer gjerne snikende, men de tiltar i styrke. Noen ganger kan feber være det første tegnet uten at det foreligger andre symptomer. Etter hvert tilkommer slapphet, tap av matlyst, kvalme, oppkast, smerter på undersiden av brystkassen på høyre side, eventuelt stikkende smerter ved pusting, eventuelt hikke og høy eller svingende feber.

Ved amøbeabscess er forhistorien at den syke har oppholdt seg i tropene.

Diagnostikk

Diagnosen stilles på grunnlag av opplysninger i sykehistorien, funn ved legeundersøkelsen, svar på blodprøver og bildeundersøkelser. Pasienten er dårlig med høy feber, leveren er øm og noe forstørret; hos noen høres fremmedlyder over høyre lunge (som ved en lungebetennelse). Blodsenkningen er ofte sterkt forhøyet og leverprøver tyder på en leverbetennelse.

Ultralyd og CT av bukhulen er de bildediagnostiske undersøkelsene som gir de sikreste funnene på at det er en leverabscess.

Behandling

Behandlingen består i å få drenert byllen, tømt den, samt behandling med antibiotika.

Drenasjen vil i mange tilfeller bestå i å føre et kateter inn gjennom huden/bukveggen og inn til byllen (perkutan drenasje). For å treffe byllen med kateteret trenger legen som utfører prosedyren, veiledning fra ultralyd eller CT. Foruten å tømme byllen vil det også bli foretatt skylling med saltvann av hulrommet som byllen har dannet.

Mindre byller kan tømmes ved å føre en lang og grov nål inn i byllen, og innholdet suges så ut.

Hvis det ikke lar seg gjøre å føre et kateter inn i byllen, må pasienten opereres slik at kirurgen får direkte tilgang til byllen. I noen tilfeller kan legen få tilgang til byllen via et endoskop (ERCP).

Alle pasienter behandles med antibiotika gitt direkte i blodet. Dersom man lykkes med å tømme byllen, vil behandlingstiden være 2-4 uker. Dersom man ikke får tømt byllen godt nok, vil behandlingstiden kunne bli 4-6 uker. I tillegg trenger magetarmkanalen avlastning, det vil si at pasienten må ernæres med væske og næring direkte i blodet. Man kan begynne å spise igjen omtrent på den tiden som antibiotikabehandlingen avsluttes.

Prognose

En leverabscess er en tilstand som kan utvikle seg til alvorlig og livstruende sykdom. Det gjelder særlig dersom byllen sprekker og verket/bakteriene sprer seg til buken og forårsaker bukhinnebetennelse. Tilstanden kan også medføre alvorlig blodforgiftning (sepsis).

Ubehandlet er en leverabscess en dødelig tilstand. Faktorer som innebærer dårlig prognose er flere byller, alvorlig underliggende sykdom, komplikasjoner og forsinket diagnose.

Vil du vite mer?